Diatoniska intervall
Prim
Ren (1R)

Lyssna
Not: ljudfilerna stämmer inte alltid med
tonerna på bilderna, även om själva
intervallen är rätt.

Omvändning: Oktav

Prim är den musikaliska beteckningen för den första tonen i en diatonisk skala. Det kan också teoretiskt sett kallas för ett intervall på noll steg med frekvensförhållande 1:1. Ordet kommer av latinets primus, ’första’.