Diatoniska intervall
Kvart
Ren (4R)

Lyssna
Not: ljudfilerna stämmer inte alltid med
tonerna på bilderna, även om själva
intervallen är rätt.

Omvändning: Kvint

Kvart är ett musikaliskt intervall på tre diatoniska steg, samt beteckning för den fjärde tonen i en diatonisk skala. Ordet kommer av latinets quartus, ’fjärde’.

Eftersom kvarten ligger en kvint under grundtonen (den är kvintens omvändning) kallas den för subdominant eller (”underdominant”). I harmoniläran har ackord på fjärde tonen (subdominanten) och på femte tonen (dominanten) en mycket viktig funktion.

Den överstigande kvarten (tritonus) är ett mycket dissonant intervall.

Härledning av intervallet redigera

Pythagoreisk och ren stämning redigera

Kvarten härleds på samma sätt i såväl den pythagoreiska som den rena skalan. Kvarten återfinns mellan 3:e och 4:e deltonen i den harmoniska deltonserien (3:4) och motsvaras alltså av frekvensförhållandet

  (kvart uppåt)

eller

  (kvart nedåt)

Centtalet för en ren kvart är

 

Liksvävande temperatur redigera

I liksvävande temperatur utgår alla intervall från den liksvävande halvtonen, som definieras som 1/12 av en oktav. En kvart består av 5 liksvävande halvtoner och kan då definieras som

 

Centtalet för en liksvävande kvart är

 

Se även redigera