Kronkolonier (engelska crown colony) var tidigare en typ av kolonier inom Brittiska imperiet. Kronkolonier var de som saknade självstyre, utan istället löd direkt under kolonialministeriet (Secretary of State for the Colonies). Beteckningen avskaffades 1981 till förmån för avhängiga territorier (British dependent territory), vilket 2002 byttes mot den nuvarande termen utomeuropeiska territorier (British overseas territory).

Det verkställande styret utövades av en guvernör eller andra ämbets- eller tjänstemän som endast var ansvariga inför Storbritanniens regering, inte inför kolonins invånare. I de fall det fanns valda församlingar hade dessa endast en rådgivande funktion.

Beteckningen ska inte förväxlas med kronbesittningar, en annan mycket lösare förbunden styrelseform, som gäller för Kanalöarna och Isle of Man.

Tidigare kronkolonier redigera

Startåren nedan anger när territoriet ifråga blev kronkoloni, inte när det erövrades. Slutåren anger när statusen ändrades, inte tidpunkten för eventuell självständighet. Listan gör inte anspråk på att vara komplett.

Afrika redigera

Amerika redigera

Asien redigera

Europa redigera

Oceanien redigera

Se även redigera

Källor redigera