För fartyget, se Royal Charter (fartyg). För stormen, se Royal Charter-stormen.

Ett Royal Charter (ungefär kungligt brev) är, i Storbritannien och det tidigare brittiska imperiet, ett privilegiebrev utfärdat av monarken i kronrådet som upprättar stadgar för en institution, såsom en stad, ett bolag, ett universitet eller liknande.

Torontos universitet grundades genom ett brev av denna typ.

Ett Royal Charter kan också ge en speciell status till en redan existerande institution.