Militärhögskolan Karlberg

försvarsmaktsgemensam militärhögskola inom Försvarsmakten
(Omdirigerad från Krigsakademien)

Militärhögskolan Karlberg (MHS K) är en försvarsmaktsgemensam militärhögskola inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1792. Förbandsledningen är förlagd i Karlbergs slott i Solna.[2]

Militärhögskolan Karlberg
(MHS K)
Militärhögskolan Karlberg vapen.svg
Vapen för Militärhögskolan Karlberg tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnMilitärhögskolan Karlberg
Datum1792–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypMilitärhögskola
RollUtveckla och utbilda
StorlekSkola
Ingående delarKadettbataljonen,
Managementenheten,
Försvarsmaktens utbildningsenhet,
Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet
Del avHögkvarteret
HögkvarterStockholms garnison
FörläggningsortSolna
Valspråk"Ihärdighet - Segervisshet"
Marsch"Narvamarsch" (von Düben) [a]
DekorationerMHSKGM/SM/BM [b]
Befälhavare
SkolchefBo Berg
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
TilläggsteckenTilläggstecken för Militärhögskolan Karlberg.jpg
Karlbergs slott i augusti 2009.
MHSKSM–förtjänstmedalj

HistorikRedigera

På Karlbergs slott organiserades 1792 Kungliga Krigsakademien för officersutbildning av kadetter från armén och flottan. Sjökadetternas utbildning flyttades 1868 från Karlberg, som då blev Kungliga Krigsskolan. Namnet ändrades 1975 till Krigsskolan (KS). Den 1 januari 1999 organiserades Militärhögskolan Karlberg som en försvarsmaktsgemensam högskola, samtidigt med militärhögskolorna i Halmstad och Östersund. Därmed är Karlberg världens äldsta militärakademi med obruten utbildning på samma plats i mer än 200 år.[3] Akademien Krigsskolen i (Norge) (1750) och Wiener Neustadt (Österrike) (1752) är äldre, men de har inte haft en obruten utbildning på samma plats.

Genom försvarsbeslutet 1982 upplöstes Livgardets dragoner (K 1) som ett självständigt förband. Inför försvarsbeslutet hade Livgardets dragoner förvaltningsansvar över ett antal staber och skolor, bland annat Medicinalfackskolan (MedfackS). Medicinalfackskolan (MedfackS) kom den att den 1 oktober 1984 att överföras organisatoriskt från Livgardets dragoner till Krigsskolan. Vid samma tidpunkt tillkom även Arméns gymnastik- och idrottsskola (GIS). Den 1 juli 1986 namnändrades Medicinalfackskolan (MedfackS) till det nya namnet Försvarets sjukvårdshögskola (FSjvHS).[2][4][5]

Den 1 juli 1994 avskiljdes Arméns gymnastik- och idrottsskola (GIS) samt Försvarets sjukvårdshögskola (FSjvHS). Försvarets sjukvårdshögskola (FSjvHS) kom tillsammans med Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) i Karlstad, samt delar av Underhållsskolan (US) i Skövde och Marinens sjukvårdsskola (MSjvS) att bilda Försvarets sjukvårdscentrum (FSC).[6] Arméns gymnastik- och idrottsskola kom i sin tur att bilda Arméns idrottscentrum (AIC).

Genom försvarsbeslutet 2000 kom Försvarsmaktens ledarskaps- och idrottscentrum (FMLIC) att avvecklas den 30 juni 2000. Ledarskapsinstitutet vid centrumet överfördes till Militärhögskolan Halmstad (MHS H) i Halmstads garnison och Försvarsmaktens överlevnadsskola överfördes till Livregementets husarer (K 3) i Karlsborgs garnison, där den hela tiden varit förlagd. I Solna blev idrottsdelen vid centrumet blev kvar, och bildade Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet (FMIF). I samband med denna omorganisation blev Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet en del av Militärhögskolan Karlberg (MHS K).[7]

VerksamhetRedigera

Utbildningen på den treåriga grundläggande officersutbildningen är ett delat ansvar mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Från den 1 januari 2008 lyder Försvarshögskolan under Utbildningsdepartementet. De ansvarar för utbildningen på officersprogrammet som ger en yrkesexamen med 180 högskolepoäng. Militärhögskolan Karlberg stödjer utbildningen genom att bland annat ansvara för handledningen av kadetterna och genomförande av övningar tillsammans med Försvarsmaktens övriga skolor och förband. Efter examen kan kadetten söka anställning i Försvarsmakten med fänriks grad. Utbildningen på den ett och ett halvt år långa utbildningen till specialistofficer genomförs på Militärhögskolan Halmstad och Försvarsmaktens funktionsskolor. Efter examen kan kadetten söka anställning i Försvarsmakten som 1:e sergeant.

För att kunna läsa till officer måste man först genomföra värnplikt, aspirantutbildning eller frivillig soldat- eller sjömansutbildning. Det finns en stark ambition hos Försvarsmakten att utöka andelen kvinnor som läser till officer. Skolan har förutom grundläggande officersutbildning bedrivit vidareutbildning av officerare. Under större delen av 1990-talet bedrevs utbildningen av arméns löjtnanter vid skolan. Nu bedrivs vidareutbildning av såväl officerare som civil personal inom managementområdet.

Försvarsmakten har sedan 2009 infört två olika befälskategorier, nämligen officer och specialistofficer. Specialistofficerare har graderna 1:e sergeant - regements-/flottiljförvaltare och officerare har graderna fänrik - general. Officersutbildningen är sedan hösten 2006 treårig, mot tidigare två år. Dock startade den första treåriga utbildningen på Karlberg 2007. Specialistofficersutbildningen är ett och ett halvt år.

Utbildningen vid Militärhögskolan bedrivs som både teoretisk och till stor del även praktisk utbildning. Kadetterna tränas i ledarskap, krigsvetenskap, militärteori, militärteknik, fysiskt stridsvärde, statsvetenskap och engelska. Dessutom läggs stor tonvikt på fysisk träning. Under åren vid Militärhögskolan genomförs ett antal praktiska övningar av varierande svårighetsgrad där kadetternas ledarskaps- och samarbetsförmåga ställs på prov. Många praktiska moment genomförs på förband i hela Sverige.

Under 2007 bedrevs under en termin utbildning tillsammans med blivande specialistofficerare. Dessa lämnade Karlberg efter en termin för att gå vidare till respektive fack- och funktionsskola för att sedan anställas.

Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhetRedigera

Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet (FMIF), på Militärhögskolan Karlberg är Försvarsmaktens främste företrädare inom området idrott och hälsa.

ManagementenhetenRedigera

Managementenheten (ManE), på Militärhögskolan Karlberg är Försvarsmaktens främste företrädare inom området management. Managementenheten leder och samordnar myndighetens samlade behov inom management- och förvaltningsutbildning. Den utbildning som Managementenheten tar fram ska ge Försvarsmaktens personal erforderlig kompetens inom managementområdet, så att myndighetens verksamhet genomförs i enlighet med förvaltningsmässiga krav.

Managementenheten är en enhet som ingår i Militärhögskolan Karlberg. Tidigare fanns enheten lokaliserad i Solna och senare i Östersund, där enheten fick sitt nuvarande namn och blev en del av Militärhögskolan Östersund. Under en period var enhetens ansvarsområde en del av Försvarshögskolan. Idag är Managementenheten sedan 1 juli 2005 åter i Solna, men på Militärhögskolan Karlbergs slottsområde. Enheten identifierar också samordningsmöjligheter inom managementområdet med andra myndigheter och verk inom offentlig förvaltning.

Förläggningar och övningsplatserRedigera

Skolan ligger intill Karlbergs pendeltågsstation och är belägen i stadsdelen Huvudsta inom Solna kommun alldeles utanför Stockholms innerstad.

Heraldik och traditionerRedigera

Skolan vid Karlberg, som har bytt namn ett flertal gånger, är en av de starkaste traditionsbärarna inom Försvarsmakten, då särskilt inom armén. Ur kursen utses Höga Rådet som har funktion som traditionsbevarare. Ordföranden i Höga Rådet benämns Mäktigaste Man eller Mäktigaste Kvinna och är kadetternas huvudförtroendeman. Totalt finns det närmare 20 personer i Höga Rådet alla med olika funktioner för att värna om traditioner och Kadetternas vardag. Skolan tidigare hade utbildning till kapten bildade dessa ett Gudaråd med motsvarande uppgifter. Gudarådet har sitt ursprung på Sjökrigsskolan och namnet används numera av kadetterna på Militärhögskolan Halmstad. Bland kadetterna kallas ofta Karlbergs slott för Thess Hvita Lustslott. År 2002 instiftades Militärhögskolan Karlbergs förtjänstmedalj i guld/silver/brons (MHSKGM/SM/BM).[8][9][10] Den 17 mars 1999 fastställdes "Narvamarsch" (von Düben) som förbandsmarsch för Militärhögskolan Karlberg. En marsch som antogs av Krigsskolan 1958.[1]

SkolcheferRedigera

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Kungliga Krigsakademien 1792-??-?? 1863-??-??
Kungliga Krigsskolan 1863-??-?? 1974-12-31
Krigsskolan 1975-01-01 1998-12-31
Militärhögskolan Karlberg 1999-01-01
Beteckningar
KS 1863-??-?? 1998-12-31
MHS K 1999-01-01
Förläggningsorter
Karlbergs slott (F) 1792-??-??

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 17 mars 1999.[1]
 2. ^ Förtjänstmedalj i guld, silver och brons instiftad 2002.
 3. ^ Rikard Askstedt tillträdde den 1 januari 2014, med ett förordnande längst till den 31 mars 2017.[11]
 4. ^ Anna-Karin Broth tillträdde den 1 oktober 2016, med ett förordnande längst till den 30 september 2020.[12][13]
 5. ^ Johan Falkholt var tillförordnad chef från våren 2019 till 30 maj 2019.
 6. ^ Bo Berg tillträdde den 1 juni 2019, med ett förordnande längst till den 31 december 2022.[14]

NoterRedigera

 1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 26
 2. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 60
 3. ^ Uppgift enligt slottsguiden
 4. ^ Holmberg (1993), s. 61
 5. ^ Holmberg (1993), s. 55
 6. ^ ”Försvarets sjukvårdsstyrelse”. sok.riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/?postid=ArkisRef+SE%2FKrA%2F0207. Läst 26 september 2017. 
 7. ^ ”Försvarsmaktens ledarskaps- och idrottscentrum (FMLIC)”. riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=F%C3%B6rsvarsmaktens+ledarskaps-+och+idrottscentrum&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=2&postid=Arkis+5061F3FC-2B9A-4948-89EF-4C3760E41B17&tab=post&FacettState=undefined%3Ac%7C#tab. Läst 26 september 2017. 
 8. ^ ”MHSKGM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={E408A397-E471-4732-8AC0-B4FC8B70ADAA}. Läst 26 september 2017. 
 9. ^ ”MHSKSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={EC975BA8-73CD-496E-8F59-C6E76790052E}. Läst 26 september 2017. 
 10. ^ ”MHSKBM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={AA0AEE34-3CA6-4B95-AAD1-A13DEB6A06D2}&listmode=0&medal={6BFB24CB-4924-42FB-93BD-7E94BC83550C}. Läst 26 september 2017. 
 11. ^ ”Försvarets forum nr 9/2013, s. 5”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/forsvaretsforum/2013/forsvarets_forum_13_09_webb.pdf. Läst 26 november 2017. 
 12. ^ ”Försvarets forum nr 5/2016, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2016/forsvarets-forum-nr-5-2016.pdf. Läst 26 november 2017. 
 13. ^ ”Flottist tar över rodret på Karlberg”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/10/flottist-tar-over-rodret-pa-karlberg/. Läst 26 september 2017. 
 14. ^ ”Försvarets forum nr 3/2019, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2019/forum_1903_lowres.pdf. Läst 3 juli 2019. 

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera

 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris länk. ISBN 91-972209-0-6 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkarRedigera