Management, organisationsledning eller verksamhetsstyrning, är konsten och vetenskapen att hantera och styra resurser, oavsett om det är inom privat sektor eller offentlig sektor. Direktöversatt från engelska betyder det närmast hantering, förvaltning, eller ledning.

I akademiskt avseende är management tvärvetenskapligt och förknippas bland annat med byråkrati, PR och försäljning, kunskapsutveckling, företagsstrategier, affärsutveckling, produktutveckling, kapital och resursförvaltning, kvalitetssäkring och personalfrågor. Många termer är engelska lånord, till exempel outsourcing, benchmarking, portfolio, frilans (freelancer) och gruppdynamik (group dynamics).

I Försvarsmakten är management ett samlingsbegrepp för verksamhet till stöd för myndighetsutövning i en organisation, det vill säga det som ger struktur för organisationsledning, bland annat verksamhetsledning, ekonomistyrning, HR, miljö och förvaltning.

Management-relaterade ämnenRedigera

Se ävenRedigera

Böcker på InternetRedigera

ReferenserRedigera