Öppna huvudmenyn

Starkt hotad (EN) (engelska: Endangered) är en term för utrotningshotade arter och som används inom så kallad rödlistning, där den främsta är den som organisationen IUCN tar fram. Starkt hotad är den näst allvarligaste kategorin för vilda populationer efter akut hotad. En art är starkt hotad om den löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid, men det ändå finns något kriterium för akut hotad som den inte uppfyller. 2012 fanns det globalt 3079 djur och 2655 växter som kategoriserades som starkt hotade, vilket kan jämföras med 1102 och 1197 år 1996.[1]

Rödlistning

Tiger (start hotad)

Utdöd (EX)
Utdöd i vilt tillstånd (EW)
Nationellt utdöd (RE)
Akut hotad (CR)
Starkt hotad (EN)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)
Kunskapsbrist (DD)
Ej bedömd (NE)

Se även:
IUCN

Förkortningen EN leder hit. För andra betydelser se, En (olika betydelser)

Exempel på djurRedigera

NoterRedigera