Starkt hotad (EN) (engelska: Endangered) är en term som används inom rödlistning av arter.[1]

Rödlistning

Tiger (start hotad)

Utdöd (EX)
Utdöd i vilt tillstånd (EW)
Nationellt utdöd (RE)
Akut hotad (CR)
Starkt hotad (EN)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)
Kunskapsbrist (DD)
Ej bedömd (NE)

Se även:
IUCN

Starkt hotad är den näst allvarligaste kategorin för vilda populationer efter akut hotad (CR). En art är starkt hotad om den löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid, medan det ändå finns något kriterium för akut hotad som inte är uppfyllt. 2012 fanns det globalt 3 079 djurarter och 2 655 växterarter som kategoriserades som starkt hotade, vilket kan jämföras med 1 102 respektive 1 197 år 1996.[2]

Exempel på djur redigera

Noter redigera