Artportalen är ett svenskt elektroniskt, internetbaserat rapportsystem för observationer och information kring svensk flora och fauna som utvecklats och förvaltas av SLU Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och som finansieras av Naturvårdsverket. En del av artportalen utgörs av rapportsystemet för fåglar (det som tidigare var rapportsystemet Svalan) som även finansieras av Sveriges ornitologiska förening (SOF) i samarbete med Club 300.[1]

Rapporter till Artportalen 4 okt 2021 i Skåne

På Artportalen finns rapporterade fynd och statistik kring svampar, växter och djur. Artportalen är till för allmänheten och forskare. Vem som helst får rapportera in sina observationer och enskilda rapportörer bestämmer själva vad som skall inrapporteras. Uppgifterna om fynden är fria att utnyttjas av alla även om särskilt skyddsvärda observationer förbehålls Artdatabanken, den enskilda rapportören och ackrediterade personer inom berörda ideella föreningar. Alla fynd publiceras, och kvalitetsgranskas i efterhand av ansvariga inom respektive ideell förening.

I juni 2022 passerade Artportalen 91 677 687 miljoner inrapporterade fynd, varav 64 548 413 miljoner på fåglar, som är den största gruppen, följt av ryggradslösa djur med 6 960 729 miljoner rapporter.[2]

  1. ^ Svalan Arkiverad 28 januari 2011 hämtat från the Wayback Machine., <www.artportalen.se>. Läst dels 2011-01-28.
  2. ^ Om Artportalen på artportalen.se

Externa länkar

redigera