Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk

ILO-konvention

Konventionen om urfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention) är en konvention som antogs av Internationella Arbetsorganisationen ILO 1989. Den bygger bland annat på att principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas även på urfolk.

ILO-konvention
169
Konventionen om urfolk och stamfolk
Antagen 27 juni 1989
Ikraftträdande 5 september 1991
Klassificering
Ämne Ursprungsfolk och stamfolk

InnehållRedigera

Konventionen vill med text i 44 artiklar säkerställa urfolks rätt att själva välja i vilken grad de vill behålla sin kulturella och politiska identitet och beskydda urfolk mot icke frivillig assimilering. I likhet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter syftar konvention 169 till att hindra diskriminering. Konventionen erkänner urfolkens behov av att bevara och utveckla identitet, språk och religion.

Konventionen berör rätten till tvåspråkig utbildning, sedvanerätt, landrättigheter, egendomsrätt samt rätt att bli rådfrågade och att delta i beslutsprocesser.

Närmare 300 miljoner människor tillhör något av de flera tusen olika urfolken i världen. För Sveriges, Norges och Finlands del rör konventionen samerna, och för Danmarks inuiterna.

RatificeringRedigera

 
Länder som har ratificerat konvention 169

En tidigare finländsk regering uttalade i sitt regeringsprogram för 2011–2015 en målsättning att ratificera ILO-konventionen 169.[1] och överlämnade en proposition till riksdagen[2] Den föll dock på grund av nyval, eftersom den inte dessförinnan slutbehandlats.

I Sverige hänvisas till att samernas rätt till mark och vatten, liksom jakt- och fiskerättigheter utreds.[3][4] Frågan om en ratificering av Sverige är ännu (2019) inte avgjord.

Land Datum
  Argentina 3 juli 2000
  Bolivia 11 december 1991
  Brasilien 25 juli 2002
  Centralafrikanska republiken 30 augusti 2010
  Chile 5 september 2008
  Colombia 7 augusti 1991
  Costa Rica 2 april 1993
  Danmark 22 februari 1996
  Dominica 25 juni 2002
  Ecuador 15 maj 1998
  Fiji 3 mars 1998
  Guatemala 5 juni 1996
  Honduras 28 mars 1995
  Luxemburg 5 juni 2018
  Mexiko 5 september 1990
  Nepal 14 september 2007
  Nederländerna 2 februari 1998
  Nicaragua 25 augusti 2010
  Norge 19 juni 1990
  Paraguay 10 augusti 1993
  Peru 2 februari 1994
  Spanien 15 februari 2007
  Tyskland 15 april 2021
  Venezuela 22 maj 2002

Källa för tabell: [5]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera