Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

konvention antagen av FN:s generalförsamling 1966

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) är en FN-konvention som togs fram för att säkra att de enskilda medborgarna ges ett gott stöd av sina stater om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

ICESCR-medlemmar

FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) har i uppdrag att följa staternas tillämpning av konventionen. Rådet satte år 1985 upp en kommitté som ska utreda staters uppföljning. Denna kommitté ställer krav på att länderna ska förklara svårigheter som har uppstått, att de ska ge statistik och siffror som man kan använda i utvärderingen. Staterna ska rapportera till kommittén vart femte år.

Rättigheterna kan sammanfattas i:

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera