Konungens adjutant- och ordonnansofficerskår

Konungens adjutant- och ordonnansofficerskår var en militär kår som samlade de adjutanter och ordonnansofficerare som var knutna till Konungen i dennes roll som högste befälhavare över Krigsmakten. Ansvarig chef hade befattningen Förste adjutant. H.M. Konungens stab kan sägas vara en efterföljare till denna kår.

Adjutant- och ordonnansofficerskåren
Magnus Brahe.jpg
Magnus Brahe i kårens uniform.
Information
Officiellt namnKonungens adjutant- och ordonnansofficerskår
LandSverige
FörsvarsgrenGeneralstaben
TypAdjutantstab
Ordonnanser
EfterföljareH.M. Konungens stab
StorlekKår
HögkvarterStockholm
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Förste adjutanter och kårchefer redigera

Bilder redigera

Källor redigera