Kurir (av franska: courrier, "löpare"), budbärare eller ordonnans är en person eller ett företag som har yrke eller ämbete att leverera meddelanden eller gods. Med kurirgods avses gods som åtföljs eller transporteras av en kurir, ofta i syfte att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av innehållet.

Stenbocks kurir, tavla målad 1911 av Nils Forsberg.

Ordet ängel kommer från det grekiska ordet för budbärare. Den mer klassiske budbäraren som ridande för budskap mellan två furstar (eller liknande) eller lämnar budskap mellan två olika fronter i krig är numera ovanlig. Detta beror främst på moderna allmänna kommunikationer.

Under det antika Grekland fick budbäraren berätta om de tragiska och dramatiska händelserna i olika pjäser. Detta då man inte kunde gestalta mord med mera på grund av att teatrarna låg i guden Dionysos skyddsområde.

En sorts budbärare har dock fått större möjligheter nämligen den som vill förmedla ett budskap genom tal. Genom internet, en ökad globalisering och hårdare mediabevakning sprids ett budskap snabbt.

Se även redigera