Kontinuerlig funktion

(Omdirigerad från Kontinuerlig)

Inom matematiken är en storhet som är kontinuerlig en storhet som är sådan att man alltid kan finna en annan storhet som skiljer sig från den förra med en kvantitet som är mindre än någon ändlig storhet.

Att en funktion är kontinuerlig betyder att den är sammanhängande.
Denna funktion är inte kontinuerlig i punkten x0 eftersom den där gör ett hopp.

Inom matematiken är en kontinuerlig storhet en som inte gör några plötsliga hopp och inte har några avbrott.

ExempelRedigera

 

Definition av kontinuerlig funktion på reella tallinjenRedigera

En funktion f av en variabel är:

  • kontinuerlig i punkten x om det för alla ε > 0 existerar ett δ > 0 sådant att |x - y| < δ medför |f(x) - f(y)| < ε.
  • kontinuerlig i ett intervall [a, b] om den är kontinuerlig i alla punkter i intervallet.

Definition av kontinuerlig funktion mellan metriska rumRedigera

Om (X, dx), (Y, dy) är metriska rum är funktionen f : XY kontinuerlig i x om det för alla ε > 0 existerar ett δ > 0 så att dx(x, y) < δ ⇒ dy(f(x), f(y)) < ε.

Definition av kontinuerlig funktion mellan topologiska rumRedigera

För allmänna topologiska rum gäller att en funktion f : XY är kontinuerlig om urbilden av varje öppen mängd i Y är öppen i X. Det vill säga för alla öppna UY gäller att f -1(U) är öppen i X.

Man säger att f är kontinuerlig i punkten x om det för varje omgivning V till f(x) finns en omgivning U till x, sådan att f(U)V. Om X och Y är metriska rum, är denna definition ekvivalent med den klassiska definitionen ε - δ.

Riktad kontinuerlighetRedigera

 
en högerkontinuerlig funktion

En funktion kan vara kontinuerlig i endast en riktning.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.