Låt vara en funktion. Grafen till är mängden , där och är definitionsmängden respektive värdemängden till .

Åskådliggjord graf med n = m = 1 över en funktion y=f(x).

Om är en funktion från till , är grafen:

  • en kurva om
  • en yta om


Se även redigera