En diskret funktion är en funktion vars definitionsmängd är diskret, exempelvis heltal.

Ett exempel på en diskret funktion är definierad av , det vill säga talföljden .

Notera att det endast är definitionsmängden som avgör om en funktion är diskret. Alla diskreta funktioner är kontinuerliga eftersom de har diskret definitionsmängd.[1]

Ursprung och sammanhang

redigera

Begreppet diskret funktion är ovanligt i matematiska sammanhang. Det påträffas oftast i material till kurserna matematik 3b och matematik 3c i gymnasiet, där "Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde"[2] ingick i det centrala innehållet mellan år 2011 och 2021. Formuleringen har lett till att diskret funktion ibland (felaktigt) tolkas som motsatsen till kontinuerliga funktioner – det vill säga att diskret och icke-kontinuerlig skulle vara synonymt.

Se även

redigera

Referenser

redigera