En definitionsmängd eller en domän är inom matematiken mängden av alla möjliga argument eller 'invärden' för en funktion. Givet en funktion , så är mängden definitionsmängd för och mängden målmängden[1] för . Mängden av alla värden som antar kallas värdemängden till , betecknas ofta , eller . För varje funktion är dess värdemängd en delmängd av dess målmängd.

En funktion med definitionsmängd (grön), värdemängd (gul) och målmängd (grå)

En väldefinierad funktion avbildar varje element i sin definitionsmängd på exakt ett element i sin värdemängd. Till exempel definierar

ej en funktion med de reella talen som definitionsmängd, eftersom högerledet ej är definierat för . är däremot en funktion med definitionsmängden , det vill säga mängden av alla nollskilda reella tal. Funktionen

kan ha som definitionsmängd. sägs då vara en funktion över .

Se även

redigera

Källor

redigera
  • Forsling och Neymark. Matematisk analys en variabel. Liber AB, 2004. Sid 65-66.