Illustration av en funktion :s definitionsmängd (grön), målmängd (grå) och värdemängd (gul)

En målmängd eller kodomän är inom matematiken den mängd som en funktions värdemängd är en delmängd av.

För en funktion är målmängden, medan är definitionsmängden.

ExempelRedigera

Låt   vara en funktion över de reella talen med definitionen  , med definitionsmängden   (alla heltal).   kan alltså vara alla heltal, både negativa och positiva inklusive 0, men   kan endast vara icke-negativ – även om   är negativt: om exempelvis  , är  . Funktionen  :s värdemängd är därmed alla tal som kan skrivas som   för något icke-negativt heltal  , men målmängden kan tas att vara vilken mängd som helst som innehåller dessa, exempelvis alla naturliga tal, alla heltal eller alla rationella tal.