En målmängd eller kodomän är inom matematiken den mängd som innehåller alla tillåtna utvärden för en viss funktion. Detta kan jämföras med värdemängden, som är funktionens faktiska utvärden och därmed är en delmängd av målmängden.

Illustration av en funktion :s definitionsmängd (grön), målmängd (grå) och värdemängd (gul)

När en funktion deklareras enligt notationen , så är definitionsmängden och är målmängden.

Exempel redigera

Låt   vara en funktion från heltalen till de reella talen, där utvärdet ges av formeln  . Notera att   i praktiken bara kan bli ett positivt heltal eller 0. Mer specifikt är värdemängden alla tal som kan skrivas som   för något icke-negativt heltal  . Men dessa begränsningar är inte är inbyggda i funktionens definition; målmängden är alltså fortfarande alla reella tal.