En målmängd eller kodomän är inom matematiken den mängd som en funktions värdemängd är en delmängd av.

Illustration av en funktion :s definitionsmängd (grön), målmängd (grå) och värdemängd (gul)

För en funktion är målmängden, medan är definitionsmängden.

ExempelRedigera

Låt   vara en funktion över de reella talen med definitionen  , med definitionsmängden   (alla heltal).   kan alltså vara alla heltal, både negativa och positiva inklusive 0, men   kan endast vara icke-negativ – även om   är negativt: om exempelvis  , är  . Funktionen  :s värdemängd är därmed alla tal som kan skrivas som   för något icke-negativt heltal  , men målmängden kan tas att vara vilken mängd som helst som innehåller dessa, exempelvis alla naturliga tal, alla heltal eller alla rationella tal.