Konciliet i Kartago år 397 var, tillsammans med det tidigare Konciliet i Hippo år 393, det kyrkomötenBibelns kanon fastställdes.

Böckerna som den 28 augusti 397 i Karthago fastställdes ingå i Bibeln var:

Gamla TestamentetRedigera

 • 1-5 Mosebok
 • Josua
 • Domarboken
 • Rut
 • 1-4 Konungaböckerna:
1-2 Samuel
1-2 Kung
 • 1-2 Paralipomenon:
1-2 Krön
 • Job
 • Psaltaren
 • 1-5 Salomo:
Ordspråksboken
Predikaren
Höga Visan
Vishetens bok
Jesus Syraks vishet
 • De mindre profeterna:
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
 • Klagovisorna
 • Baruk
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Daniel
 • Hesekiel
 • Tobit
 • Judit
 • Ester
 • 1-2 Esra:
Esra
Nehemja
 • 1-2 Mack:
1 Mackabéerboken
2 Mackabéerboken

Nya TestamentetRedigera

 • 4 Evangelier:
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
 • Apostlagärningarna,
 • 13 brev från aposteln Paulus:
Romarbrevet
2 brev till Korintierna
Galaterbrevet
Efesierbrevet
Filipperbrevet
Kolosserbrevet
2 brev till Tessalonikerna
2 brev till Timoteos
Titusbrevet
Filemonbrevet
 • Hebreerbrevet
 • 2 brev från Petrus
 • 3 brev från Johannes
 • Jakobs brev
 • Judas brev
 • Johannesapokalypsen (Uppenbarelseboken)

Externa länkarRedigera