Korinthierbreven är den samlade beteckningen på de två brev som aposteln Paulus skrev till församlingen i Korinth i den romerska provinsen Akaja i Grekland. Breven räknas till de viktigaste av Paulus i Nya Testamentet i Bibeln och har tillsammans med andra skrifter skrivna av Paulus fått stor betydelse för utformningen av den kristna läran. På grund av vissa ojämnheter i stämningsläget i det Andra Korinthierbrevet räknar en del med att det funnits ytterligare ett brev det s.k. Tårebrevet (se 2 Kor 2:3-4). Kap 10-13 i Andra korientherbrevet har föreslagits vara detta okända brev[1].

Paulus var en av kristendomens första missionärer och grundade flera församlingar och skrev brev till dem när han inte själv kunde komma till dem.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ En bok om Nya Testamentet, red Birger Gerhardsson, 3 uppl, 1973, sid 63