Judits bok (grekiska Ιουδήθ) är en av böckerna i Tillägg till Gamla testamentet. I boken berättas om hur en judisk kvinna vid namn Judit räddar sitt folk genom att förföra och sedan döda Nebukadnessar II:s härförare Holofernes. Som symbol för kvinnlig styrka och politiskt mod har hon ofta blivit ett motiv i konsten.

Judits bok är en av böckerna i Tillägg till Gamla testamentet
Lista över böcker:
Tobit
Judit
Ester enligt den grekiska texten
Första Mackabeerboken
Andra Mackabeerboken
Salomos vishet
Jesus Syraks vishet
Baruk
Jeremias brev
Tillägg till Daniel
Manasses bön
Bibeln, inklusive Tillägg till Gamla Testamentet, finns tillgänglig i sin helhet på: Bibel 2000

De antika manuskript som finns av Judits bok förmedlar tre något olika versioner på grekiska, två på latin och en på syriska. Troligtvis är originalet en gång formulerat på hebreiska, men det finns inga manuskriptfynd som bevisar det, och det är vanligtvis den grekiska texten som ligger till grund för moderna översättningar.

Judits bok börjar med att datera början av sin historia till "det tolfte året av Nebukadnessars regering, han som var kung över assyrierna i den stora staden Nineve, då Arpakshad var kung över mederna i Ekbatana". Den kung Nebukadnessar vi känner till från historien och Andra Kungaboken var kung över Babylonien och residerade i Babylon, och någon historisk kung Arpakshad av Medien känner vi inte till.

De flesta bibelforskare tolkar därför denna datering som ett sätt att förklara för läsaren/lyssnaren att den historia som skall berättas inte har inträffat i verkligheten, men som har ambitionen att vara realistisk.

Bilder redigera

Porträtt av Judit när hon dödar Holofernes eller bärandes hans huvud är ett mycket vanligt motiv i västerländsk konst från renässansen och framåt.

Källor redigera

  • Eriksson, LarsOlov, 1999: De glömda böckerna. En guide till Apokryferna. Örebro: Libris.
  • Harris, Stephen L., 2000: Understanding the Bible, Fifth Edition. Mountain View: Mayfield.
  • Henrikson, Alf, 1990: Biblisk historia. Stockholm: Bonniers.
  • West, Gerald., 2003: "Judith" i Eerdmans Commentary on the Bible. Grand Rapids: Eerdmans.

Externa länkar redigera