Kommunalval i Finland (dock inte Åland) hölls den 28 oktober 2012 för mandatperioden 2013-2017. Antalet röstberättigade var 4 303 064 och av dem deltog 2 507 244 eller 58,3 % % i valet. Största parti blev samlingspartiet, medan centern vann flest fullmäktigeplatser.

Kommunalvalen i Finland 2012
Finland
← 2008 28 oktober 2012 2017 →

Kommunal- och stadsfullmäktiges i Finland (exklusive Åland) 9 674 platser
  Majoritetsparti Minoritetsparti Tredje parti
  Jyrki Katainen Jutta Urpilainen Juha Sipilä
Ledare Jyrki Katainen Jutta Urpilainen Juha Sipilä
Parti Samlingspartiet Socialdemokraterna Centern
Mandat före 2 020 2 066 3 518
Erhållna mandat 1 735 1 729 3 077
Mandatförändring -285 -337 -441
Röster 545 890 487 924 465 167
Andel 21,9 % 19,6 % 18,7 %

Mandatperioden var ursprungligen 2013-2016 men genom den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 maj 2015 flyttades valdagen för kommunalval från oktober till tredje söndagen i april, samtidigt som det bestämdes att kommunalval och riksdagsval ska hållas med två års mellanrum. Nästa kommunalval skedde då alltså 2017 och fullmäktige valda 2012 fick sin mandatperiod förlängt till slutet av maj 2017.[1]

Kommunalvalen på Åland hade hållits 2011 och nästa gång 2015.

ValresultatRedigera

Nedanstående resultat ger en total sammanställning av valen i hela Finland. För resultatet i varje kommun för sig, se respektive kommunartikel.

Parti eller valmansförening Röster Mandatfördelning
Antal Röstskillnad +− % Antal +−
  Samlingspartiet &&&&&&&&&0545890.&&&&&0545 890 &&&&&&&&&0-51838.1000000−51 837 21,9 -1,5 &&&&&&&&&&&01735.&&&&&01 735 -285
  Finlands Socialdemokratiska Parti &&&&&&&&&0487924.&&&&&0487 924 &&&&&&&&&0-53264.1000000−53 263 19,6 -1,6 &&&&&&&&&&&01729.&&&&&01 729 -337
  Centern i Finland &&&&&&&&&0465167.&&&&&0465 167 &&&&&&&&&0-47054.1000000−47 053 18,7 -1,4 &&&&&&&&&&&03077.&&&&&03 077 -441
  Sannfinländarna &&&&&&&&&0307798.&&&&&0307 798 +&&&&&&&&&0170301.&&&&&0170 301 12,3 +6,9 &&&&&&&&&&&01195.&&&&&01 195 +752
  Gröna förbundet &&&&&&&&&0213100.&&&&&0213 100 &&&&&&&&&0-14900.1000000−14 899 8,5 -0,4 323 -427
  Vänsterförbundet &&&&&&&&&0199615.&&&&&0199 615 &&&&&&&&&0-24059.1000000−24 058 8,0 -0,8 640 -193
  Svenska folkpartiet i Finland &&&&&&&&&0117865.&&&&&0117 865 &&&&&&&&&&0-2032.1000000−2 031 4,7 0,0 480 -31
  Kristdemokraterna i Finland &&&&&&&&&&093257.&&&&&093 257 &&&&&&&&&0-13383.1000000−13 382 3,7 -0,5 300 -51
  Finlands kommunistiska parti &&&&&&&&&&011174.&&&&&011 174 &&&&&&&&&&0-2813.1000000−2 812 0,4 -0,1 9 0
  Piratpartiet &&&&&&&&&&&05986.&&&&&05 986 Ny 0,2 Ny 0 0
  Förändring 2011 &&&&&&&&&&&01258.&&&&&01 258 Ny 0,1 Ny 1 Ny
  Självständighetspartiet &&&&&&&&&&&01303.&&&&&01 303 -179 0,1 0,0 0 -2
  Kommunistiska Arbetarpartiet - för fred och socialism &&&&&&&&&&&&0704.&&&&&0704 -359 0,0 0,0 0 0
  För de fattigas väl 572 -487 0,0 0,0 0 -1
  Finlands Arbetarparti FAP 538 -173 0,0 0,0 0 0
  Frihetspartiet (FP) - Finlands framtid 15 Ny 0,0 Ny 0 0
  Övriga &&&&&&&&&&041358.&&&&&041 358 &&&&&&&&&0-20121.1000000−20 120 1,7 -0,7 185 -101
Antal giltiga röster &&&&&&&&02493524.&&&&&02 493 524 &&&&&&&&&0-55712.1000000−55 711 100,0   &&&&&&&&&&&09674.&&&&&09 674 &&&&&&&&&&&0-739.1000000−738
Ogiltiga röster &&&&&&&&&&013720.&&&&&013 720  
Totalt &&&&&&&&02507244.&&&&&02 507 244
(58,3 %)

KällorRedigera

NoterRedigera