Kommunalval i Finland (dock inte Åland) hölls den 26 oktober 2008 för mandatperioden 2009-2012. Antalet röstberättigade var 4 191 662 och av dem deltog 2 565 413 eller 61,2 % % i valet. Största parti blev samlingspartiet, medan centern vann flest fullmäktigeplatser.

Kommunalvalen i Finland 2008
Finland
← 2004 26 oktober 2008 2012 →

Kommunal- och stadsfullmäktiges i Finland (exklusive Åland) 10 412 platser
  Majoritetsparti Minoritetsparti Tredje parti
 
Parti Samlingspartiet Socialdemokraterna Centern
Mandat före 2 078 2 585 4 425
Erhållna mandat 2 020 2 066 3 518
Mandatförändring -58 -519 -907
Röster 597 727 541 187 512 220
Andel 23,4 % 21,2 % 20,1 %

Kommunalvalen på Åland hade hållits 2007.

ValresultatRedigera

Nedanstående resultat ger en total sammanställning av valen i hela Finland. För resultatet i varje kommun för sig, se respektive kommunartikel.

Parti eller valmansförening Röster Mandatfördelning
Antal Röstskillnad +− % Antal +−
  Samlingspartiet &&&&&&&&&0597727.&&&&&0597 727 +&&&&&&&&&&076315.&&&&&076 315 23,4 +1,6 &&&&&&&&&&&02020.&&&&&02 020 -58
  Finlands Socialdemokratiska Parti &&&&&&&&&0541187.&&&&&0541 187 &&&&&&&&&0-34636.1000000−34 635 21,2 -2,2 &&&&&&&&&&&02066.&&&&&02 066 -519
  Centern i Finland &&&&&&&&&0512220.&&&&&0512 220 &&&&&&&&&0-31666.1000000−31 665 20,1 -2,7 &&&&&&&&&&&03518.&&&&&03 518 -907
  Gröna förbundet &&&&&&&&&0227999.&&&&&0227 999 +&&&&&&&&&&052066.&&&&&052 066 8,9 +1,5 370 +56
  Vänsterförbundet &&&&&&&&&0223673.&&&&&0223 673 &&&&&&&&&&0-4686.1000000−4 685 8,8 -0,8 833 -154
  Sannfinländarna &&&&&&&&&0137497.&&&&&0137 497 +&&&&&&&&&0116080.&&&&&0116 080 5,4 +4,5 443 +337
  Svenska folkpartiet i Finland &&&&&&&&&0119896.&&&&&0119 896 &&&&&&&&&&0-4116.1000000−4 115 4,7 -0,5 511 -125
  Kristdemokraterna i Finland &&&&&&&&&0106639.&&&&&0106 639 +&&&&&&&&&&011973.&&&&&011 973 4,2 +0,2 351 -40
  Finlands kommunistiska parti &&&&&&&&&&013986.&&&&&013 986 +&&&&&&&&&&&01142.&&&&&01 142 0,5 0,0 9 -7
  Finlands Seniorparti &&&&&&&&&&&02618.&&&&&02 618 +&&&&&&&&&&&01376.&&&&&01 376 0,1 0,0 2 +1
  Självständighetspartiet &&&&&&&&&&&01482.&&&&&01 482 +254 0,1 0,0 2 0
  Kommunistiska Arbetarpartiet - för fred och socialism &&&&&&&&&&&01063.&&&&&01 063 -185 0,0 -0,1 0 -1
  För de fattigas väl &&&&&&&&&&&01059.&&&&&01 059 +260 0,0 0,0 1 +1
  Finlands Arbetarparti FAP &&&&&&&&&&&&0711.&&&&&0711 &&&&&&&&&&0-1547.1000000−1 546 0,0 -0,1 0 -1
  Övriga &&&&&&&&&&061478.&&&&&061 478 &&&&&&&&&0-16960.1000000−16 959 2,4 -0,9 286 -134
Antal giltiga röster &&&&&&&&02549235.&&&&&02 549 235 +&&&&&&&&&0161105.&&&&&0161 105 100,0   &&&&&&&&&&010412.&&&&&010 412 &&&&&&&&&&0-1555.1000000−1 554
Ogiltiga röster &&&&&&&&&&015130.&&&&&015 130  
Totalt &&&&&&&&02507244.&&&&&02 507 244
(58,3 %)

KällorRedigera