Stadsfullmäktige

från 1863 till och med 1970 det högsta beslutande valda organet i en stad i Sverige

Stadsfullmäktige var från 1863 till och med 1970 det högsta beslutande valda organet i en stad i Sverige och ersatte allmän rådstuga. Vid kommunreformen 1971 ersattes stadsfullmäktige i likhet med motsvarande organ i tidigare landskommuner och köpingar, kommunalfullmäktige, av kommunfullmäktige.

Stadsfullmäktige i Halmstad 1927.

Stadsfullmäktige infördes med det att 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft, men inrättandet var då frivilligt för alla städer med under 3 000 innevånare. I flera städer var därför även fortsatt allmän rådstuga det högsta beslutande organet. Under slutet av 1800-talet infördes dock stadsfullmäktige i de flesta städer och 1917 hade nästan alla städer infört stadsfullmäktige.[1] År 1955 blev stadsfullmäktige obligatoriskt.[2]

Förhållanden i Finland

redigera

I Finland finns en passus i 2015 års kommunallag (§ 4 andra stycket) med följande lydelse: ”Kommunen kan använda benämningen stad när den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle.”[3] Därav följer att benämningen stadsfullmäktige fortfarande används i Finland.[4] Lagtexten (§ 14) anger dock endast formen "fullmäktige".

Källor

redigera
  1. ^ Stadsfullmäktige i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  2. ^ Nationalencyklopedin DVD-ROM (uppslagsord Stadsfullmäktige)
  3. ^ Kommunallag (410/2015). Finlex.
  4. ^ Stadsfullmäktige i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0