Öppna huvudmenyn
Stadsfullmäktige i Halmstad 1927.

Stadsfullmäktige var från 1863 till och med 1970 det högsta beslutande valda organet i en stad i Sverige. Vid kommunreformen 1971 ersattes stadsfullmäktige i likhet med motsvarande organ i tidigare landskommuner och köpingar, kommunalfullmäktige, av kommunfullmäktige.

Förhållanden i FinlandRedigera

I Finland finns en passus i kommunallagen (§ 5 andra stycket) med följande lydelse: Kommunen kan använda benämningen stad när den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle. Därav följer att benämningen stadsfullmäktige fortfarande används i Finland. Lagtexten (§ 9) anger dock endast formen "fullmäktige".