Räddningstjänst är enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ett samlingsbegrepp för "de räddningsinsatser som staten eller kommunen skall svara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö". Fram till 1944 var räddningstjänst ett eget begrepp vid sidan om befolkningsskydd men man samlade då begreppen under namnet civilförsvar.

Räddningsbil från Räddningstjänsten i Linköping
Brandbåt från Räddningstjänsten Östra Blekinge i Karlskrona
Räddningstjänsten i Eskilstuna

Det finns enligt lagen om skydd mot olyckor fyra kriterier för att samhället skall ansvara för en räddningsinsats, nämligen med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Enligt samma lag kan staten ta över ansvar för en räddningsinsats från kommunal(a) räddningstjänst(er). Så skedde till exempel i augusti 2014, då Länsstyrelsen i Västmanlands län beslöt överta ansvaret för räddningsinsatsen vid Skogsbranden i Västmanland 2014.[1] Under de omfattande Skogsbränderna i Sverige 2018 övertog Länsstyrelsen i Gävleborgs län ansvaret för kommunal räddningstjänst i Ljusdals kommun.[2]

Kommunal räddningstjänstRedigera

Kommunerna bestämmer själva vad deras organisationer för räddningstjänst ska ha för namn. Räddningstjänst är den vanligaste benämningen, men även Brandförsvar, Räddningskår och Brandkår förekommer.

Det är vanligt att grannkommuner skapar gemensamma organisationer för räddningstjänst genom att bilda kommunalförbund.

Ansvar för räddningstjänstens olika verksamheterRedigera

  • Polisen har ansvar för efterforskning av försvunna personer i andra fall och fjällräddning.
  • Sjöfartsverket har ansvar inom flygräddningen för eftersökning vid flyghaveri. Respektive kommunal räddningstjänst har ansvaret efter det att eventuell haveriplats identifierats.
  • Sjöfartsverket har ansvar för sjöräddning i den svenska SAR-regionen. Beträffande insjöar utom Vänern, Vättern och Mälaren, samt i hamnar, har kommunal räddningstjänst ansvar. Merparten av sjöräddning i Sverige genomförs av Sjöräddningssällskapet, som är en frivilligorganisation.
  • Länsstyrelsen har ansvar beträffande situation med utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning.
  • Kustbevakningen har ansvar beträffande miljöräddningstjänst till sjöss, det vill säga den svenska SAR-regionen. Beträffande insjöar utom Vänern, Vättern och Mälaren, samt i hamnar, har kommunal räddningstjänst ansvar.
  • Kommunal räddningstjänst har ansvar för räddningstjänst i de fall ingen statlig aktör har tilldelats särskilt ansvar. Staten kan överta ansvar från kommunal räddningstjänst enligt särskilt beslut, vilket i så fall sker av respektive länsstyrelse.

FinansieringRedigera

Räddningstjänst kan finansieras av företag. I nästan 25 år betalade statliga Vattenfall 2,5Mkr till Jokkmokks kommun för räddningstjänsterna i byarna Vuollerim och Porjus.[3]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Försvarshögskolan (2015). Bara skog som brinner? - Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014. sid. 31-32. ISBN 978-91-86137-49-6 
  2. ^ Försvarshögskolan (2019). Besten besegrad - Utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 2018. sid. 26-27. FHS-beteckning: 664/2018 
  3. ^ "Vattenfall bryter avtal med Jokkmokk", Sveriges Television,10 augusti 2022.