Räddningstjänst är enligt lagen om skydd mot olyckor ett samlingsbegrepp för "de räddningsinsatser som staten eller kommunen skall svara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö". Fram till 1944 var räddningstjänst ett eget begrepp vid sidan om befolkningsskydd men man samlade då begreppen under namnet civilförsvar.

Räddningsbil från Räddningstjänsten i Linköping
En av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar.
Brandbåt från Räddningstjänsten Östra Blekinge i Karlskrona
Räddningstjänsten i Eskilstuna

Det finns i Sverige en uppdelning mellan kommunal och statlig räddningstjänst.[1] För all räddningstjänst som inte ingår i ansvaret för statliga myndigheter svarar kommunerna inom sitt geografiska område.[1][2]

Kommunal räddningstjänst redigera

Kommunerna bestämmer själva vad deras organisationer för räddningstjänst ska ha för namn. Räddningstjänst är den vanligaste benämningen, men även Brandförsvar, Räddningskår och Brandkår förekommer. Det är vanligt att grannkommuner skapar gemensamma organisationer för räddningstjänst genom att bilda kommunalförbund.[3] Storstockholms brandförsvar är ett exempel på ett kommunalförbund för räddingstjänst mellan 10 kommuner i Stockholmsområdet.[4]

Enligt lagen om skydd mot olyckor kan staten, genom en länsstyrelse, ta över ansvar för en räddningsinsats från den kommunala räddningstjänsten.[5] Så skedde till exempel i augusti 2014, då Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade att överta ansvaret för räddningsinsatsen vid Skogsbranden i Västmanland 2014.[6] Under de omfattande Skogsbränderna i Sverige 2018 tog Länsstyrelsen i Gävleborgs län över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten i Ljusdals kommun.[7]

Statlig räddningstjänst redigera

Finansiering redigera

Räddningstjänst kan finansieras av företag. I nästan 25 år betalade statliga Vattenfall 2,5Mkr till Jokkmokks kommun för räddningstjänsterna i byarna Vuollerim och Porjus.[13]

Fjällräddningen är en frivilligorganisation om assisterar polisen.[8] Merparten av sjöräddning i Sverige genomförs av Sjöräddningssällskapet (SSRS) som är en frivilligorganisation.

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ [a b c d e f g] ”Räddningstjänstens organisation i Sverige”. www.nordred.org. Nordred - det nordisk räddningssamarbetet. https://www.nordred.org/sv/organisation/sverige/. Läst 1 mars 2024. 
 2. ^ ”Kommunal räddningstjänst”. krisinformation.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/kommuner/kommunal-raddningstjanst. Läst 1 mars 2024. 
 3. ^ ”Kommunens organisation för räddningstjänst”. skr.se. Sveriges Kommuner och Regioner. 2019. https://skr.se/download/18.1f376ad3177c89481f75fa9f/1615973991324/Kommunal%20r%C3%A4ddningstj%C3%A4nst%202019%20-%20Karta%20-%20SKL.pdf. Läst 1 mars 2023. 
 4. ^ ”Vår verksamhet”. www.storstockholm.brand.se. Storstockholms brandförsvar. https://www.storstockholm.brand.se/mer-om-oss/var-verksamhet/. Läst 1 mars 2024. 
 5. ^ [a b c] ”Övertagande kommunal räddningstjänst”. www.lansstyrelsen.se. Länsstyrelsen Örebro län. 31 januari 2018. https://www.lansstyrelsen.se/download/18.76f16c3d1665eba4c3e11c2e/1543914695860/%C3%96vertagande%20kommunal%20r%C3%A4ddningstj%C3%A4nst.pdf. Läst 1 mars 2024. 
 6. ^ Försvarshögskolan (2015). Bara skog som brinner? - Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014. sid. 31-32. ISBN 978-91-86137-49-6 
 7. ^ Försvarshögskolan (2019). Besten besegrad - Utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 2018. sid. 26-27. FHS-beteckning: 664/2018 
 8. ^ [a b] ”Fjällräddarna - polisen samordnar”. polisen.se. Polismyndigheten. https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/fjallraddarna/. Läst 1 mars 2024. 
 9. ^ [a b] ”Resurser för sjö- och flygräddning”. www.sjofartsverket.se. Sjöfartsverket. https://www.sjofartsverket.se/sv/sjo--och-flygraddning/uppdrag-och-verksamhet/resurser-for-sjo--och-flygraddning/. Läst 1 mars 2024. 
 10. ^ ”Sjöräddning och annan räddningstjänst”. www.kustbevakningen.se. Kustbevakningen. https://www.kustbevakningen.se/var-verksamhet/raddningstjanst/sjoraddning-och-annan-raddningstjanst/. Läst 1 mars 2024. 
 11. ^ ”Länsstyrelsen”. krisinformation.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/mer-om-sveriges-krishanteringssystem/samhallets-ansvar/lansstyrelsen. Läst 1 mars 2024. 
 12. ^ ”Miljöräddning till sjöss”. www.kustbevakningen.se. Kustbevakningen. https://www.kustbevakningen.se/var-verksamhet/raddningstjanst/miljoraddning-till-sjoss/. Läst 1 mars 2024. 
 13. ^ "Vattenfall bryter avtal med Jokkmokk", Sveriges Television,10 augusti 2022.

Externa länkar redigera