Sånger först publicerade år 1950. Se även Musikåret 1950.

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955