Sånger först publicerade år 1948. Se även Musikåret 1948.

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953