Sånger först publicerade år 1955. Se även Musikåret 1955.

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960