Sånger först publicerade år 1953. Se även Musikåret 1953.

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958