Sånger först publicerade år 1954. Se även Musikåret 1954.

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959