Sånger först publicerade år 1952. Se även Musikåret 1952.

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957