Johan Hård af Segerstad

svensk adelsman, militär och ämbetsman

Johan Hård af Segerstad, född i 26 september 1617 på Hjällö i Fågelås socken, Västergötland, död 24 september 1691 på Hjällö, var en svensk adelsman, militär och ämbetsman.

Johan Hård deltog i slaget vid Leipzig 1642 där han sårades.[1] 1653 var han överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente och 1656-1658 överste och chef för samma regemente. Johan Hård blev 1658 kommendant i Helsingborg och 1659 även landshövding över en del av Malmöhus län. 1665 blev han landshövding i Hallands län. Johan Hård befordrades 1666 till generalmajor och blev senare samma år vice guvernör i Skåne. Efter bara 16 dagar utsågs han dock åter till landshövding i Halland. Senare befordrades han till generallöjtnant och blev 1674 överkommendant i Halland.

Han deltog åtminstone 1668 vid Sveriges riksdag.[2]

KällorRedigera

  1. ^ [1]
  2. ^ Hallands historia, Rosén, Weibull, Pettersson & Restad, del II s. 860.
  • [2]
  • Sven Larsson (2004). När hallänningarna blev svenskar - Ett dramatiskt nationalitetsbyte 1645-1720. Länsmuseet Halmstad och Länsstyrelsen Halland, Kulturmiljöenheten. ISBN 91-88806-42-1