En kommendant är den högste befälhavaren i en fästning, garnison eller ett fångläger.

Kommendant var även titeln på den officer som ansvarade för ordningen i ett högkvarter. I fredstid har kommendanten högsta ledningen av garnisonstjänsten och ordningen på stället. I krigstid och i en fästning har han eller hon oinskränkt befäl inom fästningen och är ensam ansvarig för fästningens försvar.

I Sverige redigera

I Sverige används kommendantstiteln alltjämt, såsom exempelvis i;

Källor redigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Kommendant, 1904–1926.