Jacob W.F. Sundberg

svensk akademiker

Jacob Vilhelm Fredrik Sundberg, född 29 maj 1927 i Stockholm[1], är en svensk professor emeritus i allmän rättslära vid Stockholms universitet.

BiografiRedigera

Jacob W.F. Sundberg är son till professor Halvar Sundberg och Margit Hammarberg, samt är bror till professor Johan Sundberg, professor Malin Falkenmark och lagmannen Brita Sundberg-Weitman. Jacob W.F. Sundberg är reservofficer med kaptens tjänstegrad, och han invaldes i Kungliga Örlogsmannasällskapet som korresponderande ledamot 1967[2]. Numera är Sundberg verksamhetsledare för Institutet för Offentlig och Internationell Rätt, IOIR, i Stockholm.

Juridisk gärningRedigera

Jacob W.F. Sundberg inledde sin rättsvetenskapliga bana inom transporträtten. Han kom senare att behandla sådana ämnen som sjöröveri, flygplanskapningar och terrorism.

RättspatosRedigera

Sundberg har gjort sig känd i den allmänna debatten som en kraftfull förespråkare för medborgerliga rättigheter och rättssäkerhet, samt som en skarp kritiker av maktmissbruk från myndigheters sida gentemot enskilda.

Han engagerade sig starkt i den uppmärksammade rättegången inför Europadomstolen i Strasbourg, som två fastighetsägare från Stockholm, Sporrong och Lönnroth, drev mot den svenska staten i ett mål rörande huruvida den då gällande svenska rätten, kallad Lex Norrmalm, avseende fastighetsexpropriering, var förenlig med europakonventionens egendomsskydd.

Europadomstolen biföll Sporrong och Lönnroths talan[3]. Som en följd härav tvingades den svenska staten förändra lagstiftningen i sådan riktning att den skulle stå i överensstämmelse med europakonventionens krav.

I en senare dom avkunnad av Europadomstolen befanns svenska staten vara skadeståndsskyldig gentemot Sporrong och Lönnroth, då svenska staten inte hade fullgjort sina fördragsenliga förpliktelser i enlighet med europakonventionen, vilket hade åsamkat Sporrong och Lönnroth skada[4].

Det Sporrong-Lönnrothska PrisetRedigera

I början av 1980-talet initierade Sundberg Tävlingen om det Sporrong-Lönnrothska Priset, vilket sedan 2004 kallas den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna. Syftet var att ge nordiska studenter en grundläggande förståelse av Europakonventionens praktiska tillämpning.

BibliografiRedigera

Ett urval av Jacob W.F. Sundbergs verk är följande:

 • Jacob W.F. Sundberg, Air Charter - a Study in Legal Development, Norstedts, Stockholm, 1961.
 • Jacob W.F. Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods, Norstedt, Stockholm, 1966.
 • Jacob W.F. Sundberg, Teleologisk metod och fair play: inauguralföreläsning i allmän rättslära den 11 september 1970, Fritzes, Stockholm, 1970.
 • Jacob W.F. Sundberg, The Swedish philosopher Axel Haegerstroem and his relationship to Finland’s struggle to preserve her legal order, 1899-1917, Fred B. Rothman, Littleton, Colo. 1983, ISBN 0-8377-1129-0.
 • Jacob W.F. Sundberg, Fr. Eddan t. Ekelöf: repetitorium om rättskällor i Norden, Juristförlaget, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 1990, ISBN 91-7598-461-X.
 • Jacob W. F. Sundberg(Författare), Fredrik G. E. Sundberg(Medarbetare), Lagen och Europakonventionen, Juristförlaget, 1992, ISBN 91-7598-542-X.
 • Jacob W.F. Sundberg, Om doktrinen: avskedsföreläsning 29.9.1993, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 1993, ISBN 91-87112-98-1.
 • Jacob W.F. Sundberg, High-tax imperialism, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 2000, ISBN 91-88760-24-3.
 • Jacob W.F. Sundberg, Om xenofili och xenofobi och risken för fnatt: en vitbok grundad på JO:s akt 2585-2000, Institutet för offentlig och internationell rätt, Stockholm, 2002, ISBN 91-88760-35-9.
 • Jacob W.F. Sundberg, Från Ekelöf till Europa: om doktrinen, det offentliga samtalet, och Europakonventionen, Hägglund, Klavreström, 2004, ISBN 91-7123-130-7.
 • Jacob W.F. Sundberg, Minnen från en stormig professur: om svensk juridik och politik i det kalla krigets skugga, Hägglund/Klavrekultur, Göteborg, 2011, ISBN 978-91-7123-145-1.

ReferenserRedigera

 1. ^ Sundberg, Jacob W F i Vem är det 1993
 2. ^ Svenska marinens högre chefer 1700-2005, Rune Kjellander, Probus förlag 2007, sid 239
 3. ^ Sporrong and Lönnroth vs Sweden, 23.9.1982, 5 EHRR 35[död länk], Dom i skuldfrågan.
 4. ^ Sporrong and Lönnroth vs Sweden, 18.12.1984, 7 EHRR 256[död länk], Avgörande i skadeståndsfrågan.

Externa länkarRedigera