Installatörsföretagen Service i Sverige AB bildades i januari 2016 av bransch- och arbetsgivarorganisationerna Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. 1 januari 2018 slogs även föreningarna samman och bildade Föreningen Installatörsföretagen.

Föreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är en del av Svenskt Näringsliv. De cirka 3 600 medlemsföretagen[1] är verksamma inom branschen för tekniska installationer och arbetar främst med installationer av värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. VD är Ola Månsson sedan 2017 och ordförande är Anders Mattsson (Björnbergskoncernen) sedan 2016.

Som arbetsgivarorganisation tecknar Installatörsföretagen kollektivavtal med arbetstagarorganisationer (facket); Elektrikerförbundet, Byggnads, Unionen, Ledarna, SEKO, Handelsanställdas förbund och Sveriges Ingenjörer.

Historia[2]Redigera

EIORedigera

 • 1905 Svenska Elektriska Arbetsgifvareföreningen (EA) bildades.
 • 1955 Branschföreningen Elektriska Installatörsorganisationen EIO bildades.
 • 1997 Sammanslagning av föreningarna och branschföreningens namn behölls, EIO.

VVS Företagen[3]Redigera

 • 1918 Rörledningsfirmornas Riksförbund (RP) bildades.
 • 1945 Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) bildades.
 • 1967 Rörfirmornas Riksorganisation (RR) bildades.
 • 1986 VVS-Entreprenörernas Arbetsgivarförbund (VVS-E) bildades.
 • 1996 Sammanslagning av VVS-E och RR: VVS-Installatörerna bildades.
 • 2007 VVS-Installatörerna bytte namn till VVS Företagen.

InstallatörsföretagenRedigera

 • 2014 Ett inriktningsbeslut tas i de två styrelserna (EIO och VVS Företagen) om att bilda en gemensam förening för installationsbranschen.[4]
 • 2015 Inriktningsbeslutet röstades igenom av medlemmarna under två årsmöten i de båda två föreningarna.[5]
 • 2016 Servicebolaget Installatörsföretagens Service i Sverige AB bildades.
 • 2018 Den gemensamma Föreningen Installatörsföretagen bildades.

KällorRedigera

OmnämnandenRedigera

ReferenslistaRedigera