En arbetsgivarorganisation är en sammanslutning av arbetsgivare som företräder deras intressen gentemot arbetstagare.

Arbetsgivarorganisationer i Sverige redigera

Se även Kategori:Arbetsgivarorganisationer i Sverige

En arbetsgivarorganisation är en organisation där olika arbetsgivare går samman för att företräda sina intressen gentemot arbetstagarna. Den tyngsta arbetsgivarorganisationen för privata arbetsgivare i Sverige är Svenskt Näringsliv (bildat genom sammanslagning av Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen). Den största arbetsgivarorganisationen inom Svenskt Näringsliv är Almega, arbetsgivarorganisationen för tjänsteföretag.

Arbetsgivarnas organisationsgrad i Sverige redigera

År 2018 arbetade 90 procent av alla anställda i Sverige hos arbetsgivare anslutna till en arbetsgivarorganisation.[1] Inom privat sektor var arbetsgivarnas organisationsgrad mätt på detta sätt 83 procent och i offentlig 100 procent.

Kollektivavtal redigera

På de flesta arbetsplatser i Sverige finns kollektivavtal. Det är ett skriftligt avtal mellan fackförening och arbetsgivare som reglerar löner, anställningsvillkor och andra förhållanden på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar redigera

Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att skapa en bra arbetsmiljö, även om det är arbetsgivaren som har huvudansvaret. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar finns reglerat i arbetsmiljölagen.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Kjellberg, Anders Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund, Department of Sociology, Lund University. Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports 2020:1

Källor redigera

Externa länkar redigera