En elektriker är en hantverkare som framförallt arbetar med installation och service av elektriska anläggningar.

Två elektriker monterar en ny huvudcentral vid en fastighet i centrala Ystad 2021.
Elektriker i arbete

Det finns fyra huvudtyper av elektriker:[1]

 • Installationselektriker, arbetar huvudsakligen med elinstallation i nybyggnationer.
 • Serviceelektriker, utför service och små utbyggnader av redan befintliga anläggningar.
 • Industrielektriker, jobbar med framförallt vid industrier och fabriker.
 • Svagströmselektriker/kommunikationselektriker, utför huvudsakligen svagströmsinstallationer såsom data, tele, larm och passagesystem.

En elektriker i film- och TV-inspelningssammanhang fungerar generellt som ljussättare och har då en mer konstnärlig roll.

SverigeRedigera

Det finns flera typer av behörigheter för elektriker, det är även vanligt att man arbetar helt utan behörighet. Elsäkerhetsverket har ställt en rad krav på vilket innehåll och längd utbildning ska innehålla för godkännas vid ansökan. För att få en behörighet måste man vara godkänd i vissa teoretiska ämnen samt även jobba mångsidigt inom elyrket en viss tid under överinseende av en elinstallatör med minst samma behörighet som man ämnar söka. För en begränsad behörighet är det vanligt att den teoretiska delen går att läsa på ett elprogram på gymnasiet, men man kan också läsa eftergymnasial vuxenutbildning, hos privata utbildningsföretag samt på universitet. När man har både den teoretiska och praktiska delen klar kan man ansöka om behörighet hos Elsäkerhetsverket, man har då rätt att utföra arbete under överinseende av en annan elinstallatör. För att vidareutbilda sig till elinstallatör krävs ytterligare praktik och teoretiska kunskaper som sedan måste godkännas av elsäkerhetsverket.

Auktorisation och rätt att utföra elinstallationsarbeteRedigera

Vem som får utföra elinstallationsarbete är reglerat i elsäkerhetslagen[2], (2016:732).

Elinstallationsarbete som avser utförande, ändring eller reparation av starkströmsanläggning får, med några få föreskrivna undantag, endast utföras av auktoriserad elinstallatör eller av en person som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram. Vanligen har elektriker inte någon auktorisation som elinstallatör och får då endast utföra elinstallationsarbete när denne utför arbetet inom sin anställning. När elinstallationsföretag ska utföra elinstallationsarbete på någon annans anläggning, det vill säga på uppdrag av kund, ska företaget vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister för den verksamhetstyp som arbetet avser.

De olika auktorisationerna som utfärdas av Elsäkerhetsverket från och med 1 juli 2017 då den nya elsäkerhetslagen började gälla.[3]

 • A - Fullständig auktorisation, alla elinstallationsarbeten
 • AL - Auktorisation Lågspänning, elinstallationsarbete i anläggningar för högst 1000 V AC eller 1500 V DC
 • B - Begränsad auktorisation, Elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar begränsat till arbete i befintlig gruppledning som innebär
 1. att installera och flytta ljusarmaturer, elkopplare och uttag med tillhörande kablar,
 2. att fast ansluta elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen, samt
 3. att koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el med tillhörande don och kablar.

Typer av elektrikerRedigera

Montör eller InstallationselektrikerRedigera

Montör eller installationselektriker kallas de som fullgjort el-utbildning och därefter en lärlingstid. Montörer kan arbeta självständigt med de typer av elinstallationsarbeten som anges i företagets egenkontrollprogram, exempelvis utföra installationer i bostäder och kontor. Arbetet kan vara allt ifrån nyinstallation till renoveringar.[4]

ServiceelektrikerRedigera

En Serviceelektriker är inriktad till stor del på felsökning och reparation av elsystem, men kan också arbeta med nyinstallation och ombyggnad. Arbetsplatsen kan vara allt ifrån industrier, offentliga byggnader och privata bostäder.[1][4]

IndustrielektrikerRedigera

Arbetar på industrier, är ofta specialiserade på motorstyrningar och processystem som hör industrin till. Arbetar framför allt med förebyggande underhåll (ex. genom att inspektera maskiner och maskinkomponenter för att i förtid upptäcka slitage och/eller skador på maskinen eller maskinkomponenterna som i sin tur behöver repareras för att undvika framtida produktionsavbrott) och avhjälpande underhåll (ex. reparera eller byta ut den eller de trasiga maskinkomponenterna på eller tillhörande en maskin eller maskindel). En del installationsarbeten i/på allmänkraftsanläggningar (belysning och vägguttag) och skiftgång kan förekomma.

DistributionselektrikerRedigera

Arbetar med uppbyggnad, underhåll och repartition av ledningsnätet från produktionen i kraftverk till elmätare hos nyttjaren.[5]

SvagströmselektrikerRedigera

Arbetar med installation av datanät, säkerhet- och brandlarmsystem.[6]

Ledande MontörRedigera

Är den person som arbetar som länk mellan projektledare och elektriker. Man har som ansvar att driva, leda, planera och genomföra elinstallationen på arbetsplatsen.[7]

TeknikerRedigera

Specialiserad inom ett visst område, t.ex. säkerhet.

Det finns ofta inga vattentäta skott mellan de olika yrkesområdena. En vanlig elektriker kan mycket väl göra installationer på industrier och en elektriker som visar sig vara duktig på svagströmsinstallationer kan mycket väl ta hand om t.ex. brandlarmsinstallationer på ett bygge för en underentreprenörs räkning. Däremot är ofta en tekniker specialiserad på sitt område och har spetskompetens, detsamma gäller för distributionselektriker.

LönRedigera

Elektriker tillhör de mest välavlönade bland LO:s medlemmar. En elektriker brukar mellan 25 000 kronor och upp till 35-40000 kr i månaden vartill ackordstillägg inte ofta förekommer längre. Den totala slutsumman varierar över landet och mellan företag, men en ledande montör som är duktig på att läsa ackordsprislistan kan ofta mäta upp ett tillägg på 7-8 000 kronor. En serviceelektriker har normalt en högre grundlön, uppemot 35-38 000 kronor i månaden, men har normalt inget ackordstillägg. En kompetent tekniker kan tjäna en bra bit över 30 000 kronor i månaden. Mellan 32 och 38000 kr ligger en lön på i storstadsregioner . Tekniker som inte är något speciellt längre har densamma i lön. Mindre orter och yngre personer har lägre förstås. Gränsen mellan serviceelektriker och installationselektriker består oftast av att serviceelektriker åker runt med bil om dagarna och gör ibland korta små arbetsuppgifter. Oftast stressigt och mycket ringande för att boka kunder som kan vara både privata och företag. Mycket av tiden går åt till att skriva tid , beställa material, ordna fakturaunderlag till sitt företags ekonomi.

Lägstalön, enligt avtal 1 maj 2017[8]Redigera

 • Lärling steg 1 (1-720 timmar) 13 989 kr/mån.
 • Lärling steg 2 (721-lärlingstidens slut) 16 201 kr/mån.
 • 1:a året i yrket 17 528 kr/mån.
 • 2:a året i yrket 21 804 kr/mån.
 • 3:e året i yrket och därefter 24 706 kr/mån.
 • Servicemontörer 26 291 kr/mån.
 • Tekniker 26 886 kr/mån.

Lokala förhandlingar ligger ofta några tusenlappar över avtalen, speciellt i storstäderna.

Lön för restid, enligt avtal 1 april 2016[8]Redigera

 • Lärling steg 1 (1-720 timmar) 63,81 kr/tim.
 • Lärling steg 2 (721-lärlingstidens slut) 73,61 kr/tim.
 • 1:a året i yrket 89,45 kr/tim.
 • 2:a året i yrket 100,23 kr/tim.
 • 3:e året i yrket och därefter 107,74 kr/tim.
 • Servicemontörer 107,74 kr/tim.
 • Tekniker 107,74 kr/tim.

FramtidRedigera

Precis som många andra branscher står elbranschen inför extremt stora pensionsavgångar inom en 5-10 årsperiod. Föryngring är därför något som står högt på dagordningen för alla i branschen. Yrket är också extremt mansdominerat och man arbetar aktivt för en jämnare könsfördelning.[9]

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] ”Olika typer av elektriker | Bygganvisningar”. www.bygganvisningar.se. https://www.bygganvisningar.se/olika-typer-av-elektriker. Läst 10 december 2019. 
 2. ^ Regeringskansliet. ”Regeringskansliets rättsdatabaser”. rkrattsbaser.gov.se. http://rkrattsbaser.gov.se/sfst/adv?fritext=&sbet=2016:732&rub=&org=&upph=false. Läst 23 juni 2018. 
 3. ^ ”Auktorisationstyper”. Elsäkerhetsverket. https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/elinstallator/vad-ar-auktorisation/auktorisationstyper/. Läst 17 februari 2020. 
 4. ^ [a b] ”Installations- och serviceelektriker » Yrken » Framtid.se”. www.framtid.se. https://www.framtid.se/yrke/installations-och-serviceelektriker. Läst 17 februari 2020. 
 5. ^ ”Distributionselektriker » Yrken » Framtid.se”. www.framtid.se. https://www.framtid.se/yrke/distributionselektriker. Läst 10 december 2019. 
 6. ^ ”Industri- och Svagströmselektriker”. langselektriska.se. Arkiverad från originalet den 10 december 2019. https://web.archive.org/web/20191210093122/http://langselektriska.se/typer-av-elektriker/industri-och-svagstromselektriker/. Läst 10 december 2019. 
 7. ^ ”Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd”. Elektrikerna. https://docplayer.se/1844884-Ledande-montor-arbetsuppgifter-stadgar-kollektivavtal-tips-och-rad.html. Läst 17 februari 2020. 
 8. ^ [a b] ”Installationsavtalet 2017”. https://www.sef.se/siteassets/nyheter/341174urpe_2017-04-27_09-55-31.pdf. Läst 16 maj 2017. 
 9. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 30 januari 2011. https://web.archive.org/web/20110130121827/http://www.sef.se/Ung/L%C3%B6nsamtyrkesval.aspx. Läst 28 oktober 2009. 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera