En arbetstagarorganisation är en organisation som sluter samman arbetstagare för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare.

Arbetstagarorganisationer finns på olika nivåer. En lokal arbetstagarorganisation på arbetsplatsen, som ingår i en större organisation, kallas ofta för (fack)klubb. Inom verkstadsindustrin är motsvarande benämning verkstadsklubb. Många mindre arbetsplatser saknar fack- och verkstadsklubbar.

En sammanslutning av en hel yrkeskår brukar kallas för fackförening. En sammanslutning av arbetstagare (även egenföretagare kan ingå) i ett helt land brukar kallas för fackförbund. Det kan baseras på yrke eller bransch eller en kombination (vissa yrken inom en eller flera branscher).

I lagtexter används termen arbetstagarorganisation för att beteckna vilken som helst av dessa nivåer.

Arbetstagarorganisationer i Sverige redigera

I Sverige tillhörde år 2022 69 procent av arbetstagarna en fackförening.[1] De största fackliga centralorganisationerna är LO, TCO och Saco. Ledarna är det största fristående fackförbundet. Det största fackförbundet är TCO-anslutna Unionen följt av LO-anslutna Kommunal.

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Kjellberg, Anders (2019) Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund, Department of Sociology, Lund University. Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports 2019:1 (uppdaterad 2023)

Vidare läsning redigera