Informationssystemet för viseringar

Informationssystemet för viseringar (VIS) är Europeiska unionens databas för visum för kortare vistelse som utfärdas till tredjelandsmedborgare enligt den gemensamma viseringspolitiken. Systemet lagrar alfanumeriska uppgifter och fotografi samt biometriska data i form av fingeravtryck.[1]

Systemet syftar till att underlätta tillämpningen av exempelvis Dublinförordningen och Schengenregelverket i Schengenområdet. Genom att inrätta den gemensamma databasen ska så kallad visumshopping förhindras, det vill säga en person som redan har sökt visum i en Schengenstat och fått avslag ska inte kunna söka visum i andra Schengenstater. Enligt Schengenregelverket ska den medlemsstat som beviljar visum även behandla personens asylansökan om en sådan lämnas in.

Databasens centrala system underhålls av Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa.

VIS togs i bruk gradvis under 2010-talets början. I slutet av februari 2016 var systemet fullt utbyggt. I varje medlemsstat finns en ansvarig nationell myndighet som har tillgång till databasen.[2]

Endast medlemsstaterna inom Schengenområdet har full tillgång till VIS. Även Bulgarien och Rumänien har fått tillåtelse att från och med den 25 juli 2021 komma åt information lagrad i VIS, men utan möjlighet till att göra några ändringar.[3][4]

I juli 2021 godkände Europaparlamentet och Europeiska unionens råd en reform av VIS som innebär att systemet i framtiden även kommer att innehålla alla uppehållstillstånd och visum för längre vistelser som utfärdas av EU-länderna. Det nya systemet kommer dock tas i bruk först runt 2023.[5][6]

DriftsstartRedigera

VIS togs i bruk i etapper. Nedan redovisas vid vilka datum VIS har tagits i bruk vid konsulat runt om i världen samt vid gränsövergångsställena vid Schengenområdets yttre gränser.

# Region Antal stater Driftsstart Ref.
1 Nordafrika 6 2011-10-11 [7]
2 Mellanöstern (utom Palestina) 4 2012-05-10 [8]
3 Gulfregionen 10 2012-10-02 [9]
4 Västafrika 15 2013-03-14 [10]
5 Centralafrika 10 2013-03-14 [10]
6 Östafrika 13 2013-06-06 [11]
7 Södra Afrika 10 2013-06-06 [11]
8 Sydamerika 10 2013-06-06 [12]
9 Centralasien 5 2013-11-14 [13]
10 Sydostasien 10 2013-11-14 [13]
11 Palestina 1 2013-11-14 [13]
12 Centralamerika 6 2014-05-11 [14]
13 Nordamerika 3 2014-05-11 [14]
14 Västindien 16 2014-05-11 [14]
15 Oceanien 15 2014-05-11 [14]
16 Västra Balkan och Turkiet 7 2014-09-25 [15]
17 Kaukasien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland 6 2015-06-23 [16]
18 Ryssland 1 2015-09-14 [16]
19 Japan, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea och Taiwan 6 2015-10-12 [17]
20 Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka 7 2015-11-02 [18]
21 Europeiska mikrostaterna (Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten) 4 2015-11-20 [19]
22 Irland och Storbritannien 2 2015-11-20 [19]
23 Schengenområdet och medlemsstater inom Europeiska unionen som är bundna av Schengenregelverket 30 2015-11-20 [19]
Gränsövergångsställena vid de yttre gränserna 2016-02-29 [20]

01-03: [21]

04-11: [22]

12-23: [23]

Relevant lagstiftningRedigera

 • Rådets beslut 2004/512/EG
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008
 • Rådets beslut 2008/633/RIF
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009
 • Kommissionens beslut 2009/756/EG
 • Kommissionens beslut 2009/876/EG
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 (Schengenkodexen)

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Visa Information System (VIS)” (på engelska). Europeiska kommissionen. http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en. Läst 14 april 2017. 
 2. ^ ”Konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen)”. EUT L 218, 13.8.2008 (konsoliderad version: 2008R0767, 18.10.2013, s. 1-38). EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0767-20131018. 
 3. ^ [1]
 4. ^ ”Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/995 av den 18 juni 2021 om fastställande av tillämpningsdatum för rådets beslut (EU) 2017/1908 om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien”. EUT L 219, 21.6.2021, s. 37–38. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0995. 
 5. ^ [2]
 6. ^ [3]
 7. ^ ”Kommissionens genomförandebeslut av den 21 september 2011 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den första regionen (2011/636/EU)”. EUT L 249, 27.9.2011, s. 18-20. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0636. 
 8. ^ ”Kommissionens genomförandebeslut av den 27 april 2012 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den andra regionen (2012/233/EU)”. EUT L 117, 1.5.2012, s. 9-10. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0233. 
 9. ^ ”Kommissionens genomförandebeslut av den 21 september 2012 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den tredje regionen (2012/512/EU)”. EUT L 256, 22.9.2012, s. 21-22. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0512. 
 10. ^ [a b] ”Kommissionens genomförandebeslut av den 7 mars 2013 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den fjärde och den femte regionen (2013/122/EU)”. EUT L 65, 8.3.2013, s. 35-36. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0122. 
 11. ^ [a b] ”Kommissionens genomförandebeslut av den 5 juni 2013 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den sjätte och den sjunde regionen (2013/266/EU)”. EUT L 154, 6.6.2013, s. 8-9. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0266. 
 12. ^ ”Kommissionens genomförandebeslut av den 20 augusti 2013 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den åttonde regionen (2013/441/EU)”. EUT L 223, 21.8.2013, s. 15-16. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0441. 
 13. ^ [a b c] ”Kommissionens genomförandebeslut av den 8 november 2013 om fastställande av den tidpunkt då informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i en nionde, tionde och elfte region (2013/642/EU)”. EUT L 299, 9.11.2013, s. 52-53. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0642. 
 14. ^ [a b c d] ”Kommissionens genomförandebeslut av den 7 maj 2014 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den tolfte, trettonde, fjortonde och femtonde regionen (2014/262/EU)”. EUT L 136, 9.5.2014, s. 51-53. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0262. 
 15. ^ ”Kommissionens genomförandebeslut av den 28 augusti 2014 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den sextonde regionen (2014/540/EU)”. EUT L 258, 29.8.2014, s. 8-10. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0540. 
 16. ^ [a b] ”Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/731 av den 6 maj 2015 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den sjuttonde och artonde regionen”. EUT L 116, 7.5.2015, s. 20-21. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0731. 
 17. ^ ”Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/854 av den 1 juni 2015 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den nittonde regionen”. EUT L 135, 2.6.2015, s. 20-22. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0854. 
 18. ^ ”Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/913 av den 12 juni 2015 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den tjugonde regionen”. EUT L 148, 13.6.2015, s. 30-31. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0913. 
 19. ^ [a b c] ”Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/912 av den 12 juni 2015 om fastställande av den tidpunkt när informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift i den tjugoförsta, tjugoandra och tjugotredje regionen”. EUT L 148, 13.6.2015, s. 28-29. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0912. 
 20. ^ ”Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/281 av den 26 februari 2016 om fastställande av den tidpunkt då informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift vid gränsövergångar vid de yttre gränserna”. EUT L 52, 27.2.2016, s. 34-35. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0281. 
 21. ^ Kommissionens beslut av den 30 november 2009 om fastställande av de första regionerna där driften av informationssystemet för viseringar (VIS) ska inledas
 22. ^ Kommissionens genomförandebeslut av den 24 april 2012 om fastställande av en andra grupp regioner där driften av informationssystemet för viseringar (VIS) ska inledas
 23. ^ Kommissionens genomförandebeslut av den 30 september 2013 om fastställande av den tredje och sista gruppen regioner där driften av informationssystemet för viseringar (VIS) ska inledas

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.