Henrik Johan Nauckhoff

svensk militär

Henrik Johan Nauckhoff, född 13 oktober 1744, död 18 februari 1818 i Stockholm, var en svensk friherre och sjömilitär.

BiografiRedigera

Henrik Johan Nauckhoff var son till major Johan Henrik Nauckhoff och Margareta Christina Hederhielm.[1] Han började sin militära bana vid sexton års ålder som volontär vid Upplands regemente, men övergick snart till flottan, inom vilken han efter avlagda examina och ett par års utländska sjöresor på handelsfartyg utnämndes till löjtnant vid örlogsflottan 1769. Åtta år senare blev han tillsammans med sina bröder naturaliserad svensk adelsman och befordrades 1778 till kapten i amiralitetet, varefter han under amerikanska frihetskriget ingick i fransk sjötjänst och utmärkte sig så fördelaktigt, att han vid sitt avskedstagande efter fredsslutet 1783 fick livstidspension och tilldelades orden Pour les mérites militaires. Vid sin hemkomst utnämndes han till major samma år, deltog i Gustav III:s ryska krig och bevistade sjöslagen vid Hogland och Öland samt blev kort efter slaget vid Hogland befordrad till överstelöjtnant vid örlogsflottan.

Likaså deltog han i anfallet mot Reval samt det Viborgska gatloppet, vid vilket Nauckhoffs fartyg, som fått grundskott, kantrade och han själv blev tillfångatagen av ryssarna. Han utväxlades efter freden och förordnades 1791 till ledamot av direktionen över amiralitetets krigsmans- och inkvarteringskassa samt till ledamot av krigshovrätten och befordrades 1793 till överste, 1797 till konteramiral och vice ordförande i kommittén för örlogsflottans ärenden samt 1802 till chef för andra volontärregementet i Karlskrona. Vid finska krigets utbrott 1808 utnämndes han till befälhavare över örlogsflottan, som var stationerad vid Hangö. Han blev efter statsvälvningen 1809 viceamiral, tjänstgörande generaladjutant vid flottan 1812, friherre 1813, chef för första volontärregementet i Karlskrona 1816, amiral och befälhafvare för örlogsflottan samt befälhafvande amiral och överkommendant i Karlskrona 1817.

Nauckhoff var först gift med grevinnan Magdalena Sofia Wrangel af Sauss, och fick med henne sonen Johan Otto Nauckhoff.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] http://www.adelsvapen.com/genealogi/Nauckhoff_nr_343