Wrangel af Sauss (i äldre källor även skrivet af Sausis – Sauste herrgård, estniska: Sauste mõis; tyska: Sauß i Wierland) är flera befryndade svenska adelsätter, alla tillhöriga den vittförgrenade tyskbaltiska adelsätten Wrangel.

Wrangel af Saus nr 1770
UrsprungWierland, Estland
InflyttadNaturaliserad i Sverige 1723
Förgrenad urÄtten Wrangel
UpphöjdFriherrlig 15 oktober 1771 av konung Adolf Fredrik
SätesgårdSauste herrgård
SynonymWrangel af Sausis
Utgrenad iGrevliga ätten Wrangel af Sauss nummer 93
Friherrliga ätten Wrangel af Sauss nummer 1776
Grevliga ätten Wrangel nummer 99
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1732
GradAdlig ätt nr 1770
† Utslocknad i Sverige
UtslocknadDen adliga ätten utgick när den siste medlemmen upphöjdes till friherre 15 oktober 1771

Wrangel af Sauss i SverigeRedigera

Två söner till den i Estland bosatte n Tönnes Johan Georgsson Wrangel till Huer , Anton Johan Wrangel den äldre (1679–1763) och Otto Reinhold Wrangel af Sauss (1681–1745), trädde båda i svensk krigstjänst och naturaliserades som svenska adelsmän 1723 samt introducerades samma år på Sveriges Riddarhus på nummer 1770.[1] [2]

Vapen: en silversköld vari en tinnskuren mur i fyra varv, det översta varvet med två skotthålsöppningar. [3]

Släkttavla i urvalRedigera

 1. Jürgen Wrangel till Karrol och Itfer m. m. i Haljalls socken, Estland, var son till Bertold Wrangel, se adliga ätten Wrangel. Sålde jämte sin moder och sina bröder gods i Jewe socken, Estland, till Reinhold Lode 1424. Deltog såsom livländsk ordensvasall i striderna i Litauen 1435 och blev därunder fången. Köpte 1452 en del av Pödderas i Haljalls socken, Estland.
  1. Otto Wrangel, till Karrol, Itfer och Pödderas m. m. Manngerichtsassessor i Harrien 1463–1471. En av medlarna mellan staden Dorpat och tyska orden 1481. Levde 1484, men död före 1485-05-31. Gift med Margareta, som levde änka 1485-05-31.
   1. Moritz Wrangel, till Itfer samt Jess i Haljalls socken, vilket han köpte 1520-02-20, m. m. Mannrichter i Wierland 1508–1521. Levde 1523. Död före 1526. Gift 1:o med Catharina Wrangel, död 1521, dotter av Bertold Wrangel, till Jess, av linjen Hoebbet-Adinal, och Margareta Deken. Gift 2:o med Anna Hastfer, som levde ännu 1550, dotter av Hans Hastfer och Anna von Kalff.
    1. Moritz Wrangel, född omkr. 1523, död före 1590. Stamfader för adliga ätten Wrangel af Fall, se denna.
    2. Tönnes Wrangel (son av Moritz Wrangel, Tab. 1), till fädernegodset Jess, som han försålde, samt Kau, Törwajöggi, Sellie och Mödders, alla i Estland, vilka han köpte. Född omkr. 1524. Manngerichtsassessor i Wierland. Lantråd i Estland. Var 1561 förvaltare av de biskopliga godsen i Reval. Underhandlare mellan hertig Magnus av Ösel och tsar Ivan i Ryssland 1568. Död 1584 före 24/6. Gift med Margareta Dücker, som levde änka 1586, dotter av lantrådet Fredrik Dücker, till Kau, och Elisabet Henriksdotter Taube till Pühs.
     1. Tönnes Wrangel, till Kappel, Törwajöggi, Sellie, Mödders och Teiles (Sauss). Var 1598 lantråd i Estland. Död omkr. 1630. Gift före 1597 med Anna Lode, dotter av Simon Lode, till Waschel, och Ebba von Tiesenhausen.
      1. Jürgen Wrangel (son av Tönnes Wrangel, Tab. 2), till Sauss i Haljalls socken och Huer i Kegels socken (1619). Var kapten 1644 och manngerichtsassessor i Wierland 1652. Gjorde sitt testamente 1657-07-07. Död s. å. i Reval i pesten. Gift 1626-01-28 Fall.
       1. Tönnes Johan Wrangel, till Sauss och Huer. Döpt 1627-12-20 i Reval. Var ryttmästare 1665 och mannrichter i Har ien 1668. Död 1704 och begraven 1705-09-26 i Reval. Gift 1:o 1653-02-03 i Reval med Elisabet Dorotea Hochgräven, död 1677 och begraven s. å. 5/3 i Reval, dotter av Blasius Hochgräven och Dorotea Kawer von Habbinem. Gift 2:o 1678-10-17 i Reval med Anna Margareta von Ramm i hennes 2:a gifte (gift 1) med Fromhold von Knorring, till Kurrisal och Jerlep), död 1709 i Reval, dotter av kaptenlöjtnanten och mannrichtern Claes Tomasson von Ramm, till Padis, och Sofia Elisabet von Liewen.
       2. Wrangel af Sauss nr 219
         
        UpphöjdFriherrlig 1747-11-12
        StamfarAnton Johan Wrangel d.ä.
          Sveriges riddarhus
        Introducerad1752
        GradFriherrlig ätt nr 219
        † Utslocknad i Sverige
        Utslocknad1751 när Anton Johan Wrangel d.ä. upphöjdes till greve
        Anton Johan Wrangel den äldre deltog i flera sjötåg, inte med huvudflottan, utan mestadels i Finska viken där han förde befälet på Verden i Carl Raabs eskader, då denne verkställde sitt återtåg med tre skepp undan den ryska flottan. År 1715 hade Wrangel hunnit befordras till kommendör och chef på örlogskeppet Wrangel. Han var gift 1) 1716-03-14 med Katarina Sofia Kruuse, och gift 2) 1742-12-30 i Skedevi socken med den förras kusin grevinnan Anna Sofia Spens, dotter av presidenten friherre Jakob Spens och friherrinnan Beata Bonde. I första giftet blev han far till amiralen Anton Johan Wrangel den yngre (1724-1799), se nedan. År 1719 blev han inte långt från Sandhamn angripen av fem ryska örlogsfartyg. Med skeppet Wachtmeister, en fregatt och några mindre fartyg, värjde han sig i en halv dag, fast några andra ryska fartyg avskar honom från Sandhamn. Slutligen blev Wrangel svårt sårad och måste lämna befälet till sekonden, kapten Trolle, vilken med samma tapperhet fortsatte striden. Först sedan mer än halva manskapet stupat och skeppet blivit vrak gav Wrangel order om att stryka flagg, och han bortfördes i fångenskap. Efter fredsslutet återkom Wrangel 1722 till Sverige. År 1736 utnämndes han till schoutbynacht, 1740 blev han viceamiral, kommendant i Karlskrona och riksråd. Han avancerade med tiden tillamiralitetsråd och 1748 blev han serafimerriddare. Som rådherre var han motståndare till hattarnas politik men spelade ingen större politisk roll. Han avstyrkte kriget 1741, men åtog sig att 1742 i Karlskrona påskynda flottans utrustning. Anton Johan Wrangel den äldre upphöjdes den 12 november 1747 till friherre, se Friherrliga ätten Wrangel af Sauss nummer 219 nedan.
       3. Otto Reinhold Wrangel af Sauss, sedermera generalmajor och friherre, var gift 1) med Margareta Brita Lagercrona och fick två söner: generalmajoren Fredrik Ulrik (1719–93) och riksrådet Anders Reinhold (1722–80). Dessa upphöjdes båda den 15 oktober 1771 i friherrevärdighet av Gustav III och introducerades på Riddarhuset 1776 under nummer 279, varvid den äldre adliga ätten Wrangel af Sauss utgick, se friherrliga ätterna Wrangel af Sauss nummer 279 nedan.
      2. Otto Wrangel. Lantråd. Död före 1653. Se adliga ätten Wrangel af Sage och Waschel.

Friherrliga ätten Wrangel af Sauss nummer 219Redigera

Anton Johan Wrangel den äldre upphöjdes den 12 november 1747 till friherre och introducerades på Sveriges Riddarhus med nummer 219, [4]), Han upphöjdes 1751 till greve, varvid den friherrliga ätten nummer 219 utgick, se grevliga ätten Wrangel af Sauss nummer 93 nedan.

Grevliga ätten Wrangel af Sauss nummer 93Redigera

Wrangel af Sauss nr 93
 
Grevliga ätten Wrangel af Sauss nr 93 vapen
 
 
UpphöjdGrevlig 1751-11-22
ValspråkNE CEDE MALIS
HuvudmanCarl Gustaf Wrangel af Sauss (född 1952
  Sveriges riddarhus
Introducerad1776
GradGrevlig ätt nr 93

Denna ätt fortlever alltjämt. Nuvarande huvudman är kriminalkommissarie Carl Gustaf Wrangel af Sauss (född 1952).

Vapen: En uti Fyra Fält delad Skjöld, belagd mitt uppå Fördelningen med en Hjertskjöld, i hwilcken Stamwapnet, som är en swart fritt stäld Mur med Trenne Tinnar uppå i Silfwerfält sig wisar. Uti Högra öfra Fältet af det Grefliga Wapnet, som är af Silfwer, synes ett i blått wattn flytande redlöst Skepp, wändt till Höger. I det öfra Högra Fältet till Wänster, ses det Kruseska Stamwapnet, som är Klufwit. I den Högra Blå delen synes en Half Fransk Lillja af Silfwer, och i den Wänstra Femton Schack Rutor, af Guld och Rödt till skiftes, Fem i Högden och Trenne i bredden. Det Nedra Fältet till Höger, som är af Guld, utwisar det Spensiska Skjöldemärcket, ett mot Höger uprest Rödt Leijon, Bandewis öfwerlagt med en Swart Rem, som mitt uppå är hopfogad med ett gyllende Spänne, warandes i Öfra Högra Hörnet af detta Fält en Fyrkant eller så kallad Francquartier af blå Färg, hwaruti sig wisa Tre gyllende Cronor, Twå ofwan och en under. Det nedra Fältet till Wänster är af Silfwer och deruti är en Gyllende Crona, utur Hwilcken upstiger ett till Höger wändt rödt Häst-Hufwud som är desz Mödernes det Ram-ska Wapnet.[5]
 1. Anton Johan Wrangel d.ä. upphöjdes till greve den 22 november 1751, men grevebrevet utfärdades först 1773 på Stockholms slott av konung Gustav III. Han tog inte själv introduktion som det sistnämnda, men detta gjorde i stället hans söner 1776 varvid den grevliga ätten erhöll nummer 93, varvid den friherrliga ätten nr 219 utgick. [5]
  1. Johan Reinhold Wrangel af Sauss, överste. Född 1717-11-10. Död 1794-01-31 på Valinge. Överste. Gift 1761-05-03 i Stockholm med friherrinnan Charlotta Wachtmeister af Björkö, dotter av överstelöjtnanten friherre Axel Gustaf Wachtmeister af Björkö och grevinnan Magdalena Sofia Wachtmeister af Johannishus.
   1. Magdalena Sofia Wrangel af Sauss, född 1764-09-02, död 1788-10-08 på Valinge. Gift 1787-12-18 på Valinge med vice amiralen Henrik Johan Nauckhoff.
   2. Anton Reinhold Wrangel af Sauss, född 1769-09-18, död 1777-05-08.
   3. Beata Jaquetta Wrangel af Sauss, född 1770-12-07, död 1813-01-11 Fårebo. Gift 1789-01-11 med vice amiralen Otto Henrik Nordenskiöld.
   4. Charlotta Eleonora Wrangel af Sauss, född 1772-04-20, död 1848-12-01 i Linköping. Gift 1795-10-13 på Fårebo med kyrkoherden i Skänninge Mattias Sundewall.
   5. Carl Mauritz Wrangel af Sauss. Född 1773-11-03. Död 1841-02-16 i Stockholm. Överste. Gift 1801-10-00 i Björkeris prästgård i Fölö socken med Johanna Helena af Wingård, dotter av biskopen i Göteborgs stift, doktor Johan Wingård och Fredrika af Darelli.
    1. Johan Reinhold Wrangel af Sauss, född 1805-04-21, död s. å. 26/7 i Björkeris prästgård.
    2. Beata Fredrika Charlotta Wrangel af Sauss, född 1812-03-03, död 1837-08-03. Gift 1832-08-31 i Göteborg med generalmajoren David Vilhelm Silfverstolpe.
   6. Johan Otto Wrangel af Sauss. Född 1777-05-01 på Valinge. Död 1847-03-20 i Stockholm. Volontär vid Jönköpings regemente 1783. Kammarherre. Gift 1811-11-10 Upplanda med stiftsjungfrun Maria Charlotta Drake af Hagelsrum, dotter av majoren Leonard Adolf Drake af Hagelsrum och Catharina Elisabet de la Grange.
    1. Tönnes Reinhold Henrik Adolf Wrangel af Sauss. Född 1812-09-14 på Vetlanda. Död 1877-11-18 i Stockholm. Major vid Svea artilleriregemente. Gift 1848-05-11 med Hilda Jacquette Salomon, dotter av krigsrådet Carl Jakob Salomon och Sofia Ulrika von Seltzen.
     1. Carl Gustaf Wrangel af Sauss (son av Carl Gustaf Tönnes, Tab. 6), född 1893-06-14 på Ekbacken vid Stockholm. Huvudman 1920. Greve. Gift 1920-01-29 i Stockholm med Bertha Axelin Hedberg, dotter av bruksägaren Gustaf Conrad Sebastian Hedberg och Axeline Teresia Huss.
      1. Carl Gustaf Fredrik Wrangel af Sauss, född 1921-02-23 i Paris.
      2. Nina Brita Axeline Wrangel af Sauss, född 1923-06-11 i Paris.
      3. Märta Louise Wrangel af Sauss, född 1925-03-04 i Paris.
      4. Ulla Margareta Wrangel af Sauss, född 1929-03-15 i Paris.
      5. Ebba Charlotte Wrangel af Sauss, född 1934-07-22 i Stockholm.
     2. Ernst Otto Henning Wrangel af Sauss, född 1854-01-13 i Stockholm.
     3. Tönnes Reinhold Fredrik Wrangel af Sauss, född 1857-02-25 i Stockholm. Död ogift 1893-07-06 Torsjö.
     4. Alice Charlotta Jacquette Wrangel af Sauss, född 1865-03-14 i Stockholm. Gift 1890-11-18 med stationsinspektoren Lennart Granfeldt från Dal.
      1. Carl Gustaf Tönnes Wrangel af Sauss (son av Tomas Reinhold Henrik Adolf, Tab. 5). Född 1852-05-06 i Stockholm. Död 1920-05-14 i Stockholm. Överstelöjtnant vid Upplands artilleriregemente. Gift 1889-12-30 med Nina Krook, dotter av grosshandlaren Carl Hans Napoleon Krook och Desirée Rosenblad.
    2. Charlotta Elisabet Sofia Constance Wrangel af Sauss, född 1819-01-31 Lövsund, död 1887-06-30 Kulla. Gift 1844-10-20 i Jönköping med underlöjtnanten Carl Oskar Cederbaum.
    3. Carl Gustaf Henning Wrangel af Sauss, född 1820-06-08 på Lövsund, död där s. å. 25/6.
  2. Anton Johan Wrangel den yngre, född 1724. Greve, förste amiral, riksråd, amiralitetsråd och en av rikets herrar. Död 1799. 1772 utsågs han till kommendant i Karlskrona, och 1773 befordrades han till amiral. 1776 blev han förste amiral, chef för amiralitetet i Karlskrona och överkommendant. Som ersättning för att han vid Henrik af Trolles död inte utsetts till generalamiral, blev han 1784 utsedd till generalamiral. Under slaget vid Hogland var Wrangel till namnet hertig Karls närmaste man, även om befälet formellt fördes av Otto Henrik Nordenskiöld. 1790-1792 var han befälhavare i Karlskrona och utnämndes 1794 till president i amiralitetsrätten och 1797 till ordförande i kommittén för örlogsflottans ärenden. Han var även en av rikets herrar och serafimerriddare. Anton Johan Wrangel var från 1759 gift med grevinnan Charlotta Regina Sparre af Söfdeborg, (1737-1805). Dotter till Erik Arvid Sparre och Carl Georg Siöblads dotter Charlotta Eleonora Siöblad (1716–1787).
   1. Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss. Född 1760-11-28 i Stockholm. Död 1853-04-01 i Landskrona. Generalmajor. Gift 1803-10-12 i Landskrona med stiftsjungfrun Ulrika Lovisa Ehrenborg, dotter av majoren Daniel Isak Ehrenborg och Hedvig Ulrika Lovisa Klingspor.
    1. Charlotta Lovisa Wrangel af Sauss, född 1804-07-19 i Landskrona, död 1891-04-03 i Stockholm. Gift 1823-11-28 i Landskrona med landshövdingen Georg Ludvig von Rosen.
    2. Anton Johan Wrangel af Sauss, född 1806-01-28 i Landskrona, död 1807-08-14 i Landskrona.
    3. Beata Sofia Wrangel af Sauss, född 1807-06-12 i Landskrona, död 1884-08-23 i Stockholm. Gift 1824-10-06 i Landskrona med kammarherren greve Carl Axel Wachtmeister af Johannishus.
    4. Fredrika Vilhelmina Wrangel af Sauss, född 1809-02-06, död 1893-05-16 på Hamilton Hill i Färlövs socken. Gift 1835-04-22 i Landskrona med majoren friherre Tage Gustaf Bennet.
    5. Anna Margareta Wrangel af Sauss, född 1810-06-01, död 1877-05-24 i Ängelholm. Gift 1831-09-30 i Landskrona med sin kusin, ryttmästaren friherre Gustaf Adolf Cederström.
    6. Hedvig Ulrika Wrangel af Sauss, född 1811-08-02 i Landskrona, död 1818-06-14 i Landskrona.
    7. Tönnes Rudolf Wrangel af Sauss, född 1813-08-27 i Landskrona, död 1816-10-10 i Landskrona.
    8. Elisabet Eufrosyne Wrangel af Sauss, född 1814-11-19 i Landskrona, död 1831-09-09 i Kristianstad.
    9. Amalia Regina Wrangel af Sauss, född 1816-11-04 i Landskrona, död 1877-11-14 i Stockholm. Gift 1835-05-29 i Landskrona med överstelöjtnanten greve Claes Adam Wachtmeister af Johannishus.
    10. Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss. Född 1820-01-11 i Landskrona. Död 1858-11-21 i Stockholm. Ryttmästare. Gift 1851-07-08 på Rosendals lustslott på Djurgården med hovfröken friherrinnan Ulrika Ebba Vilhelmina Sprengtporten, dotter av överståthållaren friherre Jakob Vilhelm Sprengtporten och grevinnan Ulrika Vilhelmina Brahe.
     1. Carolina Louise Ulrika Wrangel af Sauss, född 1852-07-04 i Stockholm, död där 1925-11-09. Gift 1876-09-26 på Sparreholm med kammarherren Erik Johan König.
     2. Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, född tvilling 1853-10-03 på Salsta i Tensta socken. Död 1929-08-14 i Versailles. Gift 1888-04-12 med Maria Asplund, dotter av landshövdingen Gustaf Asplund och Tekla Nordqvist. F.U.W. var 1876–77 elev vid akademien i Düsseldorf, studerade sedan 1878–80 målning i Venedig och München samt 1880 åter i Düsseldorf och 1881–82 i Florens, varefter han vände hem och övergav penseln. F.U.W. intager en framstående plats bland svenska genealoger. 1883 utgav han sålunda H. K. H. Härtigens af Skåne härstamning från Vasahuset och 1894–99 tills. med kaptenen Otto Bergström jätteverket Svenska adelns ättartaflor ifrån 1857. 1891–97 redigerade han Svenska autografsällskapets tidskrift och 1898–1903 dennas efterföljare, den värdefulla och högst intressanta Personhistorisk Tidskrift. 1888 företog F.U.W. en studieresa till Pau, för utredande af ätten Bernadottes äldre öden och Carl XIV Johans ungdomshistoria. Han har sedan dess företagit många utrikes forskningsresor. Kammarherre i k. m:ts hof 1897, blef han följande år protokollssekreterare i riksmarskalksämbetet och hovexpeditionen samt var även en tid introduktör för främmande sändebud. F.U.W. har vidare utgivit bl. a. Tullgarn 1888, Nikolai kyrkas vigselbok I 1893–95, II 1895–97, Blasieholmen och dess innebyggare 1894, Det forna Stockholm, 22 bilder 1897, Les maisons souveraines de l’Europe 1898–99, Bilder från 1700-talets Stockholm efter originalen i Stockholms rådhus 1899, Stockholmiana I–IV 1902–05, har redigerat »Vintergatan» 1895–98 o. s. v. W:s arbeten rörande gamla Stockholm äro grundade på källforskningar och utmärka sig för stor pietet att värna de betydelsefulla minnena från äldre tider. 1889 ledamot av Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia, 1893 styrelseledamot i Sveriges författareförening, ordf. i Sanct Erik o. s. v. På sommaren 1906 avflyttade F.U.W. till Amerika.
     3. Johan Vilhelm Wrangel af Sauss, född tvilling 1853-10-03, död 1855-01-18.
     4. Ulrika Ebba Vilhelmina Wrangel af Sauss, född 1854-12-01, död 1862-05-16 i Stockholm.
     5. Charlotta Beata Ulrika Wrangel af Sauss, född 1856-06-13 i Stockholm, död 1898-09-24 i Stockholm.
     6. Anton Magnus Herman Wrangel af Sauss. Född 1857-08-13 Salsta. Död 1934-10-09 i Stockholm. Statsråd och minister för utrikes ärendena. Gift 1893-12-12 i Bordeaux med Louise Charlotte Suzanne Baour, dotter av Charles Baour och Marguerite Guestier.
      1. Oskar Fredrik Ulrik Louis Wrangel af Sauss, född 1895-01-23 i Paris, död ogift 1928-01-09 på slottet Villambis.
     7. Fredrika Aurora Amalia Ulrika Wrangel af Sauss, född postuma 1859-05-01 i Stockholm. Gift 1881-10-20 med konteramiralen Henrik Gustaf Lagercrantz.
    11. Hedvig Ulrika Wrangel af Sauss, född 1821-09-14 i Landskrona, död 1912-07-31 i Södertälje. Gift 1847-06-23 i Landskrona med överstelöjtnanten Göran Fredrik af Klinteberg.
   2. Beata Sofia Wrangel af Sauss, född 1762-05-06, död 1840-12-09 i Helsingfors. Gift 1794-08-31 Fågelmara med vice amiralen Carl Olof Cronstedt.
   3. Anton Johan Wrangel af Sauss, född 1764-05-26 i Karlskrona. Överstelöjtnant 1795-02-08. Död ogift 1808-10-22.
   4. Charlotta Catharina Wrangel af Sauss, född 1767-10-07 i Karlskrona, död 1848-02-04 på Lövsta vid Uppsala. Gift 1793-02-16 i Karlskrona med generalamiralen friherre Olof Rudolf Cederström.

Friherrliga ätten Wrangel af Sauss nummer 279Redigera

Wrangel af Sauss nr 279
 
 
Fredrik Ulrik Wrangel iklädd Uniform m/1756 för en officer vid Östgöta kavalleriregemente. På bröstet bär han Svärdsordens riddartecken. Målning från 1770 av Per Krafft den äldre.
UpphöjdFriherrlig den 15 oktober 1771
ValspråkPROBITES PERDURAT IN ÆVUM
Utgrenad iGrevliga ätten Wrangel nummer 99
HuvudmanCarl-Gustaf Wrangel af Sauss (född 1973)
  Sveriges riddarhus
Introducerad1776 under nummer
GradFriherrlig ätt nr 279
Länk URLSida på riddarhuset.se

Otto Reinhold Wrangel af Sauss fick två söner: generalmajoren Fredrik Ulrik (1719–93) och riksrådet Anders Reinhold (1722–80). Dessa upphöjdes båda den 15 oktober 1771 i friherrevärdighet och introducerades i denna 1776 under nummer 279. Den friherrliga ätten fortlever alltjämt genom Fredrik Ulriks ättlingar. Nuvarande huvudman är förvaltaren Carl-Gustaf Wrangel af Sauss (född 1973).

Vapen: En med Borde omgifwen Skjöld af Silfwer, Hwari förekommer en swart Fyra hwarf hög mur, och uti det Öfwersta Hwarfwet Twenne Sköttöpningar. Borden är indelt uti Sexton Afdelningar, af hwilcka Hälften äro af Guld, och de öfrige Röda, med Twenne uti hwardera langs efter Borden förekommande Runda och wridna Rosor af Guld, med runda Röda Fröhus.
 1. Otto Reinhold Wrangel af Sauss, Otto Reinhold Wrangel, naturaliserad Wrangel af Sauss, se adliga ätten Wrangel af Sauss nr 1770, se ovan.
  1. Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, friherre Wrangel af Sauss till Åkerby i Gräve socken, Örebro län, som han inköpte på 1770-talet. Född 1719-04-01 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1723-01-01. Förare därst. 1726-08-23. Sergeant 1731-06-21. Fänrik 1733-03-06. Löjtnant i fransk tjänst 1736 och vid förutn. garde 1740-11-13. Kapten och regementskvartermästare därst. 1745-06-22. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1747-08-27. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1754-06-18. Överste i armén 1759-06-25 och för södra skånska kavalleriregementet 1761-03-02. Generalmajor 1768-12-22. Avsked 1770-03-02. Friherre 1771-10-15 jämte sin broder Anders Reinhold (introd. 1776 under nr 279). Död 1793-12-04 i Örebro. Han bevistade fälttåget i Finland 1741 och 1742 samt i Pommern 1757–1760. Gift 1) 1754-07-30 med friherrinnan Anna Margareta Hamilton af Hageby, född 1737-07-23, död 1761-09-23 efter barnsäng Kungsnorrby, dotter av hovmarskalken friherre Carl Fredrik Hamilton af Hageby, och grevinnan Christina Anna Brahe. Gift 2) 1764-07-10 på Vittskövle i likanämnd socken, Kristianstads län med friherrinnan Brita Eleonora Barnekow, född 1735-08-08, död 1808-11-23 Runnaby, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Christian Barnekow, friherre Barnekow, och grevinnan Eva Charlotta Juliana Viktoria Stenbock.
   1. Otto Fredrik, född 1755-10-03 på Kungsnorrby. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1768-09-22. Sekundadjutant därst. 1769-05-30. Löjtnant 1774-06-06. Ryttmästare 1778-05-06. Major i regementet 1790-01-27. Sekundmajor vid regementet 1791-12-20. Avsked 1796-04-30. Död ogift s. å. 5/5 Svabesholm s län.
   2. Carl Reinhold, (son av Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, friherre Wrangel af Sauss, Tab. 1), född 1756-11-14 Kungsnorrby. Sergeant vid livgardet 1768-08-22. Stabsfänrik vid Sprengtportenska regementet 1771-06-05. Löjtnant därst. 1775-08-09. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1776-11-13. Kavaljer hos hertigen av Östergötland 1779-09-16. Kapten vid sistnämnda regemente 1781-05-30. Kapten vid Upplands regemente s. å. 15/10. Premiärmajor därst. 1788-02-29. Avsked s. å. 12/8. Förste kavaljer hos bemälde hertig 1794-03-29. Död 1798-02-12 i Örebro. Gift 1783-10-26 i Stockholm med friherrinnan Ulrika Augusta Sparre, född 1762-10-06, död 1792-04-28 Nynäs, dotter av rikskansleren friherre Fredrik Sparre, greve Sparre, och hans 1:a fru och syssling grevinnan Brita Christina Sparre af Sundby.
    1. Margareta Christina, född 1784-09-01 på Nynäs, död 1786-01-30.
    2. Fredrik Anton, född 1786-07-13 på Nynäs. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist vid justitierevisionsexpeditionen 1804-12-19. Kopist vid inrikes civilexpeditionen 1807. Kanslist vid ecklesiastikexpeditionen 1810-01-11. Protokollssekreterare därst. s. å. 17/5. Hovjunkare hos änkedrottningen Sofia Magdalena 1811. Kammarherre hos konungen 1816-01-24. Förste expeditionssekreterare i sistnämnda expedition 1817-03-12. Härold vid NO 1832-11-26. Avsked från expeditionssekreterarebefattningen 1837-12-30. Drunknade ogift 1842-02-02 i Stockholm, då han om aftonen skulle gå hem från en bekant, boende i Stadsgården. Han var skicklig botanist och efter honom äro algsläktet Wrangelia och algarten Calothrix Wrangelii uppkallade.
    3. Christina Charlotta, född 1787-12-24, död 1865-05-07 i Stockholm. Gift 1827-05-06 Lagerlunda med landshövdingen Fabian Ulfsparre af Broxvik, i hans 3:e gifte, född 1767, död 1842.
    4. Anna Margareta, född 1789-05-04 på Nynäs, död ogift 1812-07-23 Åkerö.
   3. Brita Christina, född 1758-01-12, död s. å. 15/11 i Brunneby socken.
   4. Anton Johan, född 1761-09-14, död s. å. 20/12 i Brunneby socken.
   5. Eva Margareta, född 1766-04-09 i Stockholm, död 1839-12-12 Kristineberg och begraven s. å. 22/12. Gift 1795-09-01 med majoren greve Carl Fredrik Ducker, nr 61, född 1747, död 1828.
   6. Ulrika Eleonora, född 1768-03-01, död 1829-06-18 Friggesby. Gift 1:o 1785-10-16 på Åkerby med majoren Axel Melchior von Meijerhelm, född 1745, död 1792. Gift 2:o 1793-09-22 på Åkerby med majoren friherre Jakob Otto Cronstedt, född 1766, död 1828.
   7. Christian Anton, född 1776-05-12 Åkerby. Sergeant vid Västmanlands regemente 1778-06-09. Kvartermästare vid livregementet till häst 1784-09-03. Kornett vid livregementsbrigadens dragonkår, då kallad husarkår, s. å. 18/10. Löjtnant därstedes 1792-12-18. Ryttmästare vid samma kår 1796-10-29. Avsked 1807-12-03. RSO 1809-07-03. Hovmarskalk 1836-07-21. Död 1868-11-20 på Uddarp Kristianstads län och ligger jämte sin fru begraven på Motala kyrkogård. 'Han var 1809 adjutant hos Georg Adlersparre, då han med västra armén tågade till Stockholm.' Ägde efter fadern Åkerby, vilket han senare försålde. Gift 1809-09-22 på Apertin i Kils socken, Värmlands län med sin fränka grevinnan Agneta Sofia Löwenhielm, född 1791-09-20 på Long i Grums socken, Värmlands län, död 1856-01-18 i Motala, dotter av kaptenen greve Carl Gustaf Löwenhielm, och Agneta Sofia Wrangel.
    1. Tönnes Fredrik, född 1810-07-01 Åkerby. Korpral vid livregementets husarkår 1817-03-31. Avsked 1827-07-10. Sergeant vid Svea artilleriregemente s. å. 29/7. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1828-07-20. Kornett vid livregementets husarkår 1830-01-23. Löjtnant därst. 1836-02-27. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant utan lön kvarstå i husarkåren 1842-02-23. Avsked ur kåren med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1846-04-29. Avsked ur krigstjänsten 1849-03-27. Kammarherre 1869-01-28. Död 1878-10-05 i Stockholm. Gift 1839-06-04 på Degernäs i Karlskoga socken, Örebro län med Carolina Emilia af Chapman, född 1811-07-22 på nämnda egendom, död 1884-07-01 i Uppsala, dotter av översten Gustaf Adolf Neüendorff, adlad och adopt. af Chapman, och Carolina Maria Camitz.
     1. Sofia Carolina Natalia Augusta, född 1840-12-30 Brotorp. Hovfröken hos hertiginnan av Dalarna 1864. Död 1897-03-26 i Stockholm. Gift 1868-07-22 på Haga slott i Solna socken, Stockholms län med överstelöjtnanten vid Upplands regemente, RSO, m. m. Sven Hjalmar Thestrup, född 1836-10-27 i Stockholm, död 1891-10-24 i Uppsala.
     2. Carl Gustaf, född 1842-12-30 på Bjurbäckens bruk i Lungsunds socken, Värmlands län. Kadett vid Karlberg 1857-04-14. Utexaminerad därst. 1862-01-21. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 28/1. Löjtnant därst. 1864-04-05. Kapten i regementet 1874-03-06 och vid regementet 1876-06-02. T. f. regementsintendent 1880-06-15 och regementsintendent vid nämnda regemente 1881-04-26. RSO 1884-12-01. RPdaCO 1886-10-29. RVO 1888-12-01. Vistades med understöd av statsmedel i Ryssland och Finland för att taga kännedom om intendenturväsendet i nämnda land 1889. Major i armén 1891-03-13. Förordnad att tills vidare bestrida fördelningsintendentsbefattningen vid fjärde fördelningen och militärdistriktet 1892-12-31. Fältintendent av 2. graden i intendenturkåren 1893-03-03. Fältintendent av 2. graden med lön på stat och förordnad till fördelningsintendent vid fjärde arméfördelningen s. å. 30/3. Fältintendent av 1. graden 1895-12-13. Avsked från majorsbeställningen 1898-12-09. Avsked med tillstånd att kvarstå i intendenturkårens reserv 1911-01-20. Avsked från beställningen i nämnda reserv 1912-12-31, död 1913-11-12 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1:o 1872-04-17 i Stockholm med Sigrid Sofia Matilda Elisabet (Siri) von Essen, från vilken han 1876 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1877-12-30 i Stockholm med författaren Johan August Strindberg, från vilken hon 1891 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1849-01-22 i Stockholm, död där 1912-05-14), född 1850-08-17 i nämnda stad, död 1912-04-21 i Helsingfors (Sthl, Maria förs., db), dotter av stabskaptenen Carl Reinhold von Essen, nr 723, och Elisabet Charlotta In de Betou. Gift 2:o 1881-10-08 i Stockholm med Sofia Elisabet In de Betou, född 1856-07-26 på Backa kaptensboställe i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län, död 1930-10-11, i Lidingö villastad Stockholms län, dotter av överstelöjtnanten Carl Johan In de Betou och Rosa Amalia Liljedahl.
      1. Sigrid Carolina Elisabet, född 1873-04-16, och död 1877-01-13 i Stockholm.
     3. Ida Emilia Matilda, född 1846-02-13 i Kristinehamn. Död 1913-05-26, Skederi förs., Ög. Gift 1870-11-26 i Stockholm med grosshandlaren i nämnda stad Robert Vilhelm Gestrin, född 1834-03-09 i sistnämnda stad.
     4. Agneta Sofia, född 1851-02-14 i Gränna. Stiftsjungfru. Död ogift 1901-09-21 Magnehult
     5. Fredrika Henrika Malvina Mariana (Henriette), född 1853-04-07 i Gränna, död ogift 1901-02-07 Magnehult.
    2. Agneta Sofia, född 1812-09-18 på Åkerby, död där 1842-04-17 och begraven på Gräve kyrkogård. Gift 1834-02-21 på Åkerby med majoren Carl Gustaf af Geijerstam, född 1802, död 1891.
    3. Carl Gustaf, född 1814-02-07 Åkerby. Kadett vid Karlberg 1829-01-31. Utexaminerad 1835-06-13. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente s. å. 14/7. Attaché vid beskickningen i Wien 1838. Löjtnant 1842-01-25. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-30. Ledamot av direktionen för skånska hypoteksföreningen. Kammarherre 1861. Ordförande i styrelsen för skånska livränteanstalten. Ordförande i styrelsen för Eslövs sparbank med kringliggande ort 1866. Landstingsman för Malmöhus län. Död 1907-02-21 på sin egendom Kristineberg i Borrlunda socken, Malmöhus län. Gift 1843-09-20 Sinclairsholm s län med friherrinnan Magdalena Elisabet (Malin) Gyllenkrok, född 1819-10-13 Åraslöv s län, död 1886-10-29 på Kristineberg, dotter av majoren friherre Fredrik Elof Gyllenkrok, och grevinnan Christina Brita Dücker.
     1. Christian Fredrik Wrangel, (son av Carl Gustaf, Tab. 6), född 1847-10-31 i Ängelholm. Student i Lund 1864-04-16. Fanjunkare vid skånska dragonregementet s. å. 18/4. Officersexamen 1865-04-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1866-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1874-11-13. Ordförande inom Harjagers härad av Malmöhus läns hushållningssällskap 1876. Ledamot av styrelsen för Malmöhus läns lantbruksskola på Oregården 1878. Dess ordförande 1887. Ledamot av styrelsen för sparbanken för Eslöv med kringliggande ort s. å. RVO 1890-12-01. Ledamot av Svenska mosskulturföreningens styrelse 1894. RNO 1896-06-29. RDDO 1897-01-21. Tjänstgörande kabinettskammarherre hos konung Oscar II 1898-09-20. KNO2kl 1900-12-01. Chef för stuteriöverstyrelsen 1901-05-24. LLA 1802. KVO1kl 1905-12-01. RPrKrO2kl m kr 1906. StOffBLeopO 1907. KNO1kl s. å. 6/6. OIISGbmt s. d. Tjänstgörande kabinettskammarherre hos konung Gustaf V 1908-01-09. TMO1kl s. å. RRS:tAO1kl s. å. HL av Malmöhus läns hushållningssällskap 1911-06-19. GV:sOlM 1912. Överhovstallmästare s. å. 16/8. StkItS:tMLO 1913. Entledigad från chefskapet för stuteriöverstyrelsen 1916-06-30. KmstkNO s.å. 16/12. HLLA 1920-01-19. KmstkVO 1922-03-12. GV:sJmt 1928-06-16. Död 1932-01-23 på Ellinge v. Sallerups förs., Malm. Ägde Ellinge i Västra Sallerups socken och Kristineberg i Borrlunda socken, (båda i Malmöhus län). Gift 2:o 1881-08-10 på Sövdeborg i Sövde socken, Malmöhus län med grevinnan Ebba Ulla Amalia Elisabet (Lily) Piper, född 1861-11-30 på nämnda egendom, död 1924-10-07 på Ellinge v. Sallerups församling, dotter av överhovstallmästaren greve Erik Carl Alfred Piper, och Ebba Vilhelmina von Haffner.
      1. Christina Brita Elisabet, född 1882-12-09 på Ellinge. Stiftsjungfru. Död 1893-11-03 på nämnda egendom.
      2. Carl Gustaf Alfred Fredrik Axel, född 1885-04-23 på Ellinge. Ägde Ellinge i Västra Sallerups socken och Kristineberg i Borrlunda socken. Gift 1910-08-25 i S:t Petri kyrka i Malmö, med Stina Mörner, född 1887-05-15 i nämnda stad,, dotter av hovmarskalken Christer Hampus Mörner, och Ebba Mariana Ottilia Elisabet Hallenborg.
       1. Magdalena Elisabet, född 1911-06-13 på Kristineberg
       2. Carl Gustaf Fredrik, född 1914-01-26.
       3. Agneta Sofia Wrangel, född 1917-04-27. Konstnär. Död 2006. Gift med Hasse Ekman och Finn Wicksell.
     2. Helmut Carl Gustaf, född 1856-07-13 på Kristineberg. Överingenjör vid elektricitetsbolaget Union i Berlin. Död 1899-04-30 i nämnda stad.
     3. Magdalena Augusta, född 1861-01-26 på Kristineberg. Gift 1891-05-09 med generallöjtnanten Johan Gustaf Fabian Wrangel, född 1858, död 1923.
    4. Eleonora Augusta, född 1815-04-09 på Åkerby, död där 1816-04-06.
    5. Eva Ulrika Charlotta Augusta, född 1817-03-12 på Åkerby, död 1891-02-12 Norsholm s socken, Östergötlands län. Gift 1837-09-28 på förstn. egendom med ryttmästaren friherre Adolf Julius Adelswärd, född 1812, död 1864.
    6. Eleonora Catharina Lovisa, född 1818-11-12 på Åkerby, död där 1822-08-03.
    7. Christian Anton, (son av Christian Anton, Tab. 3), född 1820-07-24 Åkerby. Furir vid Värmlands regemente 1836-10-11. Underlöjtnant därst. 1840-06-19. Löjtnant 1845-04-10. Regementskvartermästare 1854-03-07. Kapten 1855-04-12. Avsked 1856-05-07. Död 1892-05-19 Kristineberg. Gift 1855-09-19 i Karlstad med Hedvig Charlotta Bernhardina Fröding (Betty), född 1830-08-05 i Karlstad, död 1872-10-09 på Gunneruds bruk i Alsters socken, Värmlands län, dotter av bruksägaren Jan Fröding och Christina Gustava Branzell.
     1. Agnes Gustava, född 1857-03-28 Byn. Gift 1880-03-30 i Karlstad med godsägaren Carl Axel von Below, från vilken hon 1906-10-17 blev skild, född 1852-05-13 Vålberga, död 1915.
    8. Margareta Christina, född 1821-11-03 på Åkerby, död 1891-06-25 i Linköping. Gift där 1870-10-04 med bruksägaren, filosofie doktorn Per August Wassrin, född 1804-06-15, död 1878-12-15 i Linköping.
    9. Lovisa Matilda, född tvilling 1823-08-19 på Åkerby, död ogift 1911-10-04 i Skövde.
    10. Ebba Mariana, född tvilling 1823-08-19 på Åkerby, död ogift 1916-03-26 i Skövde.
    11. Mauritz Otto, född 1827-03-01 Åkerby. Furir vid livregementets grenadjärkår 1843-04-30. Studentexamen 1844-06-13. Underlöjtnant vid nämnda kår 1846-03-13. Löjtnant därst. 1855-06-09. Kavaljer hos arvfurstarna s. å. 14/12. Adjutant hos kronprinsen. 1858-05-03. RDDO 1859-01-01. Kapten i armén s. å. 22/6. Kammarherre hos drottning Lovisa s. å. 5/8. Adjutant hos konungen s. å. 6/8. RÖJKrO3kl s. å. RPrRÖO3kl s. å. OffItS:tMLO 1862-08-31. Kapten vid kåren 1864-07-19. RNS:tOO 1867-09-09. RPrKrO2kl s. å. KDDO2gr 1869-08-03. RSO 1870-06-11. Tjänstfri vid hovet 1871. Major vid kåren 1875-04-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1880-05-07. Avsked ur krigstjänsten 1886-04-02. Död 1890-05-12 i Stockholm. Gift 1860-08-27 i Fredriksstad i Norge med Eugenie Fredrika Rehbinder, född 1837-10-19 i Berlin, död 1924-07-21 i Vaxholm och begraven på Solna kyrkogård (Solna förs., db), dotter av översten i norska artilleriet Gustaf Christian Rehbinder och Karine Matea Thrane.
     1. Sofia Lovisa (Lily), född 1861-08-14 i Västerås. Målare. Gift 1898-04-12 i engelska kyrkan i Stockholm med artisten i London Robert Christie, född 1869-01-04, död 1928-01-11.
     2. Herman Gustaf Mauritz, född 1864-11-05 i Västerås. Mogenhetsexamen 1884-07-11. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 13/6. 2. Konstapel därst. 1885-10-11. 1. Konstapel s. å. 22/12. Sergeant 1886-05-15. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-03. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 31/10. Löjtnant därst. 1892-09-03. Transp. till Karlskrona artillerikår 1894-05-11. Kapten därst. 1895-06-07. Kapten vid kustartilleriet 1901-12-30. Major därst. 1904-05-27. LKrVA 1906. RSO 1907-12-01. Överstelöjtnant vid kustartilleriet 1908-08-28. Överste i kustartilleriet och t. f. chef för Vaxholms kustartilleriregemente samt tjänstf. kommendant i Vaxholms fästning 1913-01-14. LÖM s. å. KItS:tMLO s. å. RNO 1914-09-30. OffFrHL s. å. Överste vid kustartilleriet och chef för Vaxholms kustartilleriregemente samt kommendant i Vaxholms fästning s. å. 6/11. KSO2kl 1916-06-06. KSO1kl 1919-06-21. KFinlVRO 1kl 1920. RKSM 1924-05-00. Generalmajor och chef för kustartilleriet s. å. 3/10. HLÖS s. å. Avsked från nämnda chefskap med kvarstående såsom generalmajor i kustartilleriets reserv 1929-09-26. Gift 1899-09-20 i Amiralitetskyrkan i Karlskrona med Estrid Elisabet (Essie) Ericson, född 1872-03-14. Dotter av kaptenen vid flottan Axel Georg Ericson och Julie Marie Nordenskjöld.
      1. Agneta, född 1901-06-08 i Karlskrona. Gift 1933-10-07 i Strängnäs domkyrka med e. stiftsamanuensen jur. kandidat Sten Axel Lundberg, född 1899-06-15 i Visby. Död 1936-11-22 i Visby.
  2. Anders Reinhold Wrangel upphöjdes i friherreligt stånd 1771, blev 1778 upphöjd till greve, men tog som sådan endast namnet Wrangel och introducerad 1779 under grevliga ätten Wrangel nummer 99, se nedan.

Grevliga ätten Wrangel nummer 99Redigera

Wrangel nummer 99
 
 
Anders Reinhold Wrangel iklädd uniform med Svärdsordens riddartecken på bröstet. Målning av okänd konstnär.
Förgrenad urFriherrliga ätten Wrangel af Sauss nummer 279
Upphöjd1778 upphöjd till greve
StamfarAnders Reinhold Wrangel
ValspråkPROBITES PERDURAT IN ÆVUM
HuvudmanPhilipp G R G Wrangel
  Sveriges riddarhus
Introducerad1779
GradGrevlig ätt nr 99

Denna grevliga ätt utgick i Sverige 1915 men fortlever i Tyskland. Nuvarande huvudman är jur dr Philipp G R G Wrangel.

Vapen: En med Borde omgifwen Skjöld af Silfwer, Hwari förekommer en swart Fyra hwarf hög mur, och uti det Öfwersta Hwarfwet Twenne Sköttöpningar. Borden är indelt uti Sexton Afdelningar, af hwilcka Hälften äro af Guld, och de öfrige Röda, med Twenne uti hwardera langs efter Borden förekommande Runda och wridna Rosor af Guld, med runda Röda Fröhus.
 1. Anders Reinhold Wrangel (se ovan), Wrangel upphöjdes i friherreligt stånd 1771 och utnämndes vid tiden för Gustav III:s kröning den 12 maj 1772 till riksråd, men han blev entledigad av kungen efter dennes statskupp den 22 augusti samma år; Wrangel tillhörde dock dem som kungen därefter omedelbart utnämnde på nytt. Han blev 1778 upphöjd till greve, men tog som sådan endast namnet Wrangel och introducerad 1779 på nummer 99. Anders Reinhold Wrangel dog i Stockholm 1780 och han ansågs under sitt liv politiskt ha varit mössa.[6] Han var gift 25 maj 1762 med Eleonora Mariana Barnekow.
  1. Margareta Lovisa Wrangel, döpt 1763-04-14 i Stockholm, död 1787-02-10 i Örebro. Gift 1786-11-26 i Stockholm med majoren Axel Henrik Aminoff
  2. Otto Reinhold Wrangel (son av Anders Reinhold Wrangel af Sauss, friherre Wrangel af Sauss och greve Wrangel). Född 1765-03-02 i Stockholm. Död 1837-10-03. Överste i armén. Gift 1793-01-27 Edsberg med Gustava Magdalena Arnell, dotter av riksrådet Axel Arnell och hans 2:a fru friherrinnan Catharina Charlotta Rudbeck.
   1. Anton Reinhold Wrangel. Född 1800-10-16 i Stockholm. Död 1876-12-25 på Tolarp i Järstorps socken. Ministerresident i Hamburg, Bremen och Lübeck samt vid storhertigliga mecklenburgska hoven. Gift 1831-09-07 i Haag med Sara Maria Dedel, dotter av ledamoten i generalstaternas första kammare Jakob Vilhelm Dedel och Agnes Maria Corver-Hooft.
    1. Agnes Gustava Sofia Constantia Wrangel, född 1832-10-03 i Haag, död 1848-08-11 i Hamburg.
    2. Gustava Ottiliana Eleonora Wrangel, född 1834-04-24 i Stockholm, död 1878-02-22 i Wien. Gift 1856-04-30 med österrikiska generalen av kavalleriet Josef Ritter von Rodakowski.
    3. Sara Maria Catharina Wrangel, född 1836-04-19 i Haag. Gift 1866-04-25 i Lund med grosshandlaren Fredrik Carl Christian Rasmus Sekker.
    4. Carl Gustaf Otto Christian Wrangel. Född 1839-04-04 i Hamburg. Död 1908-10-04 i Stockholm. Souschef i Dagens Nyheter. Korrespondent till Stockholms Dagblad. Kammarherre. Gift 1) 1863-02-02 i Dresden med friherrinnan Julie Amelie Vilhelmine Christine von Ripp, dotter av fältmarskalkslöjtnanten friherre Carl von Ripp och Matilde von Coith. Gift 2) 1891-05-03 i Berlin med Tekla Sköldberg, dotter av medicinalrådet Sven Erik Sköldberg och Malin Åstrand. Barn med Julie Amelie Vilhelmine Christine von Ripp:
     1. Carl Gustaf Anton Wrangel. Född 1863-11-20 i Tharandt i Sachsen. Död 1917-09-20 i Freiburg, Baden. Major i husarregementets nr 11. Gift 1890-05-28 i Wien med Gabriele Josefa Sidonie von Hasenoehrl, dotter av regeringsrådet Viktor von Hasenoehrl och friherrinnan Gabriele Sidonie Claudine Pidoll zu Quintenbach.
      1. Erik Gustaf Viktor Wrangel, född 1891-02-04 i Gyongyös i Ungern. Stupade ogift 1914-08-22 vid Neufchâteau i Belgien.
      2. Gabriele Gustava Wrangel, född 1892-08-05 i Seebach i Kärnthen.
      3. Tönnes Rutger Wrangel, född 1896-11-10 i Seebach. Gift 1919-12-15 med Gerda Schunk.
     2. Carl Fredrik Wrangel, född 1867-12-20 på Tolarp.
     3. Sara Ottilia Wrangel, född 1869-06-05 på Tolarp. Gift 1890-08-16 i Wien med godsägaren Carl Fredrik Maria Allesina genannt von Schweitzer.
   2. Magdalena Eleonora Charlotta Wrangel, född 1802-05-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1856-02-26 i nämnda stad. Gift 1830-03-02 på Ulriksdal med professorn Jakob Niklas Lindström
   3. Otto Gustaf Wrangel. Född 1804-01-04 i Stockholm. Död 1886-10-05 i Stockholm. Major vid Hälsinge regemente. Gift 1842-01-18 Ådö med grevinnan Catharina Mariana Ulrika Sparre af Söfdeborg, dotter av landshövdingen greve Erik Samuel Sparre af Söfdeborg och Catharina Ulrika född Montgomery.
    1. Gustava Ulrika Augusta Mariana Ottilia Wrangel, född 1843-05-31 i Uppsala, död 1847-10-01 på Ådö.
    2. Herman Erik Wrangel, född 1845-02-02 Lejondal. Student i Uppsala 1863. Död 1864-06-25 i Oporto i Portugal.
    3. Carl Gustaf Reinhold Wrangel, född tvilling 1847-05-02 på Lejondal. Student i Uppsala 1866. Extra ordinarie kammarskrivare i generaltullstyrelsen. T. f. landskontorist i Älvsborgs län 1878. Fullmakt på nämnda tjänst. Häradsskrivare i Väne härads fögderi av Älvsborgs län 1895-07-12. Död ogift 1903-03-08 i Vänersborg.
    4. Charlotta Gustava Matilda Amalia Wrangel, född tvilling 1847-05-02 på Lejondal. Död 1896-11-28 i Västerås. Gift 1869-03-11 i Stockholm med översten Axel Magnus Otto Reuterskiöld.
    5. Tönnes Otto Fredrik Wrangel, född 1849-07-24 på Lejondal. Död ogift 1915-01-05 i Stockholm.
    6. Magdalena Ulrika Mariana Wrangel, född 1852-12-18, död 1855-09-12 Menhammar.
   4. Sofia Lovisa Elisabet Wrangel, född 1805-05-12 i Stockholm, död 1806-05-29 Kvattinge .
   5. Margareta Amalia Fredrika Concordia Wrangel, född 1809-03-24 på Edsberg, död ogift 1855-06-14 i Uppsala.
   6. Tönnes Helmuth Wrangel, född 1812-08-13 i Uppsala. Död barnlös 1895-08-13 i Stockholm. Gift 1861-10-10 Säbylund med Sofia Elisabet Wijnbladh, dotter av kopisten Olof Johan Wijnbladh och Johanna Maria Collander.
   7. Anna Christina Gustava Wrangel, född 1815-10-10 i Uppsala, död 1848-01-12 i Stockholm. Gift 1845-09-12 i Uppsala domkyrka med majoren Johan Henrik af Geijerstam.

Mariana Sofia Henrietta Wrangel, född 1819-07-18 i Uppsala, död där s. å. 20/9.

  1. Eleonora Charlotta, född 1770-03-27 i Stockholm, död där 1835-05-30. Gift 1795-03-17 i Stockholm med kammarherren friherre Gustaf d'Albedyhll.
  2. Tönnes Rutger Wrangel, född 1775-04-10 i Stockholm. Kapten 1801-02-19. Död ogift.
  3. Anders Fredrik Wrangel, född 1779-10-24 i Stockholm, död där 1781-07-01.

ReferenserRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera