Hallands Nation är den yngsta av de tretton nationerna vid Lunds universitet.

Hallands Nation
Hallands Nations huvudentre, 2020
     
Latinskt namnNatio Hallandica
Tidigast omnämnd1928
InspektorJohan Stenström
Antal medlemmar1000[1]
AdressThomanders Väg 3
224 65 Lund
Webbplatshallandsnation.se

Studentnationer vid
Lunds universitet
Östgöta · Västgöta · Smålands · Lunds · Malmö · Helsingborgs-Landskrona · Sydskånska · Kristianstads · Blekingska · Göteborgs · Hallands · Kalmar · Wermlands

Historia Redigera

1920 bildades ett halländskt gille inom Göteborgs nation. Avsikten var redan från början att bilda en ny nation, men det tog några år av dividerande om hur skulder och framförallt tillgångar skulle delas upp innan Hallands Nation såg dagens ljus 1928, på Hedvigdagen den 15 oktober. Nationen hade vid bildandet drygt 80 medlemmar, vilket var lika många som till exempel Kalmar nation hade vid den tiden. Efter det att Hallands nation bildats ändrade universitet reglerna för grundandet av nationer. Sedan dess är det inte längre möjligt att starta någon ny nation i Lund. Hallands Nation är och förblir alltså den yngsta nationen i Lund.

Organisation Redigera

Hallands Nation har nästan 1000 medlemmar. Ca 80 personer är i dagens läge ansvariga för den löpande verksamheten så som pubar, klubbar, bruncher och sportaktiviteter. Fem personer ingår i Quratelet som är nationens verkställande organ i löpande frågor. Quratelet består av Qurator, Proqurator ekonomi, Proqurator social, PR-Chef samt Notarie. Av dessa är Qurator, Pqe och Pqs heltidsarvoderade och har tagit ett år ledigt från sina studier. PR-chef och Notarie är så kallade "halvtidare" och jobbar utöver sina studier på nationen.

Tio kollegieledamöter, Inspector som är ordförande, Proinspector, Quratelet och Husförman ingår i nationskollegiet som kan liknas vid nationens styrelse. Här tas större frågor upp gällande nationens utveckling. Invalda i kollegiet är ofta tidigare quratelare eller studenter som på annat sätt är väl insatta i nationen.

Sju personer utgör valberedningen som intervjuar och utser nomineringar inför val av nya förmän och quratelare. Sista ordet har nationens medlemmar som har en röst var på Nationsmötet.

I övrigt finns ett antal utskott med specifika ansvarsområden:

  • Pubutskottet – elva personer: Pubkommunikatör, pubförmän, pubkockar, bandförman och quizmaster.
  • Aniarautskottet – tretton personer: Aniarakommunikatör, lunchförmän, brunchförmän, sittningskockar och hovmästare.
  • Klubbutskottet – elva personer. Klubbkommunikatör, slabbförmän, barförmän, kvällsansvariga och tackfestkoordinator.
  • PR-utskottet – åtta personer: Novischförmän, redaktörer, layout-förman och fotoförman.
  • Aktivitetsutskottet – fyra personer: Idrottsförmän, NATU-förmän och sångförman.

Övriga förmän är husförmän, sexmästare, fanbärare, gillestugeförman och textilvårdsförman.

Hedersledamöter (urval) Redigera

Nationshus Redigera

Hallands Nation har sitt nationshus på Thomanders väg 1–5 nära Västgöta nations hus på Tornavägen. Huset, eller Hallandsgården 1, 2 & 3 som de nu tre husen egentligen heter, var ursprungligen två separata byggnader uppförda 1955 och 1959 i vad som då var stadens utkant. Med åren medförde ett ökat antal medlemmar, en verksamhet som var uppdelad på två hus samt slitaget av generationer boenden att behovet av en renovering och tillbyggnad ökade. Genom en tillbyggnad i mitten av nittiotalet förenades de två vinkelställda husen med en nybyggd del i mitten – Hallandsgården 3.[2]

I och med tillbyggnaden renoverades också Hallandsgården 1 och 2 och nationens cirka 70 korridorrum rustades upp ordentligt. En indragen fjärde våning byggdes också ovanpå de bägge husen. Indraget från fasaderna berodde på Lunds dåvarande stadsarkitekt som "inte ville att Lunds vackraste 50-talsfasader skulle förändras av en tillbyggnad.".[2]

I och med tillbyggnaden tillkom således ytterligare två korridorer med bostäder till de befintliga sex, högst upp i de två ursprungliga Hallandsgårdarna från 1955 och 1959. I den nyaste delen av huset, Hallandsgården 3, som färdigställdes 1996, inryms inte bara ett tjugotal studentrum med pentrykök utan också nationens expedition, entré och en hiss. På översta våningen finns den gemensamma festlokalen "Hallands Ås", som namnet antyder precis under takåsen.

Årliga aktiviteter Redigera

Med jämna eller ojämna mellanrum arrangeras ett flertal olika festligheter.

  • Bockbalen: Nationens årligen återkommande bal vilken hålls på vårkanten. Ordnades första gången 1966 och har sedan dess oavbrutet ordnats varje år.
  • Hedviggillet: För att fira nationens utbrytande ordnas Hedviggillet med tillhörande spel varje höst den helg närmast Hedvigdagen. Under dagen utspelar sig trekamp i Botaniska trädgården mellan Hallands nation, Göteborgs nation och gästande vänföreningar. Grenarna är stångstötning, dragkamp samt brännboll. Till detta dricks även varm choklad, inte helt sällan med rom i. Under kvällen ordnas sittning.
  • Kulknappsbalen: Bal som hålles vid alldeles särskilda tillfällen. Balen hålls för att hedra minnet av konung Karl XII som enligt legenden stupade just för en kula stöpt av en av hans egna knappar- en kulknapp. Balen hålles oftast på någon ort i Halland för att anknyta tillbaka till landskapet, senast hölls balen den 13 oktober 2018 på Hotell Tylösand i Halmstad för att fira nationens 90-årsjubileum. Dessförinnan hölls den på Varbergs fästning den 18 oktober 2008 för firandet av Hallands nations 80-årsjubileum.

Vänföreningar Redigera

Inspektorer Redigera

Nationens nuvarande inspektor är Johan Stenström, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Installerad 2014.

Nationen har även en proinspektor, Lena Sepponen, installerad 2013.

Bilder Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ "Statistik över medlemmar" Terminsräkningsföreningen.
  2. ^ [a b] Hallänningar i Lund: 3, Minnesskrift vid Hallandsgårdens nyinvigning den 29 november 1996 /Hallands nation vid Lunds universitet, Lund 1997

Externa länkar Redigera