Västgöta nation, Lund

studentnation vid Lunds universitet

Västgöta nation är en av tretton nationer vid Lunds universitet. Nationen ligger på Tornavägen 17–19, alldeles i kanten av Tunaparken mellan Botaniska trädgården och Ekonomicentrum.

Västgöta nation
   
Latinskt namnNatio Westro-Gothica
Tidigast omnämnd1669
InspektorHans Albin Larsson
Antal medlemmar2850[1]
AdressTornavägen 17–19
223 63 Lund
Webbplatswww.vgnation.se

Studentnationer vid
Lunds universitet
Östgöta · Västgöta · Smålands · Lunds · Malmö · Helsingborgs-Landskrona · Sydskånska · Kristianstads · Blekingska · Göteborgs · Hallands · Kalmar · Wermlands

Västgöta nation i Lund är en studiesocial sammanslutning för studenter vid Lunds universitet som helt drivs och styrs av studenter. Nationen är demokratiskt uppbyggd på medlemskap. Den har en ledningsgrupp, quratelet, med en qurator i spetsen. Därtill finns en styrelse, nationskollegiet, och en inspektor, en professor, som är nationens överhuvud och som har en övervakande roll.

Historia redigera

Nationen räknar sin historia från 28 januari 1669, exakt ett år efter att Lunds universitet startat sin verksamhet. Skånska kriget, 1675-1679, innebar att såväl universitetet som dess nationer tvingades stänga i flera år. För Västgöta nations del återupptogs verksamheten 1685 och sedan dess har den en obruten levnadshistoria, åren 1767-1871 tillsammans med Östgöta och Kalmar nation i en Götisk nation. Verksamheten var redan från början socialt inriktad som ett stöd och träffpunkt för studenter med sin härkomst i Västergötland. Medlemstalet var länge lågt, 20-30 studenter, och ökade rejält först under 1900-talet. Under de första århundradena hade nationen inga egna lokaler. Träffpunkt var främst inspektors hem. När Akademiska föreningen skapats blev dess byggnad, AF-borgen, från mitten av 1800-talet nationernas lokal. Först hundra år senare, när bristen på studentbostäder blev stor, väcktes planerna på ett eget nationshus, vilket blev Västgötagården, invigd 1954. Från mitten av 1930-talet ökade andelen kvinnor i nationslivet och sedan mitten av 1980-talet utgör kvinnor och män lika stor andel av Västgöta nations medlemskår. Idrott, kultur och fester, inklusive dans, var länge de viktigaste beståndsdelarna i verksamheten. När staten 2010 avvecklade kår- och nationsobligatoriet för studenter i Lund och Uppsala ändrades villkoren för nationerna. Västgöta nation inriktade därpå sin verksamhet mot matlagning och middagar även om idrott och kultur fortfarande fanns kvar på programmet. Inriktningen blev mycket populär och medlemstalet ökade från ca 500 under 1990-talet till över 3 000 (2019).

Nationshus redigera

Västgöta nation byggde som flera andra studentnationer sitt eget nationshus under 1950-talet. Efter mångårig insamling av medel bland företag och kommuner i Västergötland kunde Västgötagården på Tornavägen invigas 8 maj 1954. Det gällde de två huskropparna i handslaget tegel och några år senare, 1958, stod det andra, rödputsade, huset klart. Alla husen är ritade av den välkände arkitekten Ivar Tengbom. Västgötagården förvaltas av Stiftelsen Västgötagården i Lund[2] en stiftelse som tillhandahåller bostäder för studenter vid Västgöta nation, totalt ca 100 boende. Nationen disponerar huvuddelen av Västgötagårdens källarutrymmen. Där återfinns restaurang- och danslokaler samt nationens expedition.

Vännationer redigera

Kuratorer redigera

[Ofullständig lista]

1932–1933 Erik Uggla

1934 Gunnar Orrling

1947 Lennart Sjöstedt

1950 Bo Ingberg

1951 Stig Segelmark

1952 Bo Enderstein

1953 Harald Hemb

1954 Gösta Cederberg

1955 Gunnar Demitz-Helin

1957 (vt) Rolf Elofsson

1957 (ht) Alf Erlandsson

1958 Arne Zettersten

1959–1960 Lars Rückert

1961 Nina Körner

1962 Gunnar Zettersten

1963 Kent Eriksson

1964 Rolf Wallgren

1965 (vt) Lena Carlius

1965 (ht) Anders Sjöholm

1966 (vt) Rolf Wallgren

1967 Ingemar Wisenborn

1968 (vt) Bengt Furåker

1968–1969 Severin Blomstrand

1969 (ht) Krister Yström

1970 (vt) Erling Tidelius

1970 (ht) Isak Abramowicz

1971 (vt) Björn Odhe

1971 (ht) Lennart Gunnergård

1972 (vt) Lars Heurlin

1972 (ht) Olle Schmidt

1973 Peter Blomstrand

1974 (vt) Bengt Bergström

1974 (ht) Kristina Westerberg

1975 (vt) Henrik Abramowicz

1975–1976 Per Nilsmo

1976–1977 Dan Töllborn

1977 (ht) Johan Stenberg

1978 (vt) Hrönn Rikardsdottir

1978 (ht) Göran Loman

1979 (vt) Emil Karlsson

1979–1980 Elisabeth Essen

1980 (ht) Carina Ekblom

1981 (vt) Monica Landén

1981–1982 Lars-Erik Axelsson

1982 (ht) Michael Eriksson

1983 (vt) Cecilia Fowelin

1983 (ht) Ann Ganelind

1984 (vt) Rose-Marie Westman

1984–1985 Maria Lundborg

1985–1986 Tor Åström

1986–1987 Michael Johansson

1987–1988 Ingemar Ritseson

1988–1989 Sven Nordengren

1989–1990 Patrik Cannmo

1990–1991 Christian Bark

1991–1992 Anna Lidholm

1992–1993 Rickard Naring

1993–1994 Katarina Rundström

1994–1995 Jenny Nilsson

1995–1996 Henrik Karlsson

1996–1997 Malcolm Leijonhielm

1997–1998 Jenny Ljung

1998–1999 Erik Nordenskjöld

1999–2000 Mikael Eriksson

2000–2001 Thomas Gyllström

2001–2002 Martin de Maré

2002–2003 Ida Janghed

2003–2004 Andreas Lupander

2004–2005 Johanna Lindwert

2005–2006 Martin Stråhle

2006–2007 Erik Waller

2007–2008 Klara Sjögren

2008–2009 Johan Hemberg

2009–2010 Jennie Isberg

2010–2011 Jonathan Lindwert

2011–2012 Björn Johansson

2012–2013 Henrik Melin

2013–2014 Caroline Thernström Florin

2014–2015 Filip Eriksson

2015–2016 Jonna Magnusson Restin

2016–2017 Elin Söderbergh

2017–2018 Joakim Cedergren

2018–2019 Tilde Lindgren

2019–2020 Josef Mallik

2020–2021 Victoria von Elek

2021-2022 Daniel von Elek

2022-2023 Lovisa Ramberg

2023-2024 Felix Samuelsson

Inspektorer redigera

Nuvarande inspektor är Hans Albin Larsson, professor em. i historia vid Högskolan i Jönköping.

Referenser redigera

Fotnoter redigera

Tryckta källor redigera

  • Sjöström, C. (1911), Vestgöta nation i Lund 1683-1910: biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik.
  • Västgöta nation i Lund: Jubileumsskrift 1935 (1935).
  • Västgöta nation i Lund 1925-1939 (1939).
  • Västgöta nation i Lund 1685-1985 (1985).
  • Västgötagården 40 år (1995).
  • Karell, M, Melin, H., Stadler, A. & Strömland, M. (2015), Välkommen hem : En matresa genom hjärtat av Västgöta nation, Lund: Rätt & slätt.
  • Andersson, E., Lindgren, T. & Larsson, H.A. (red. 2019), Den västgötska andan : Västgöta Nation i Lund 350 år, Lund: Westrogothica.

Externa länkar redigera