I riksdagen kallad

namnforn som används i Riksdagen

I riksdagen kallad är den fras som används för den namnform som Sveriges riksdags talman begagnar vid tilltal av ledamöter, där ett orts- eller gårdsnamn tillfogas till personens namn för att undvika förväxling.

Historik

redigera

Fram till riksmötet 1976/77 betecknades ledamöterna i riksdagen med herr, fru eller fröken samt efternamn. Eftersom flera ledamöter kunde dela samma efternamn tillfogades ofta orts- eller gårdsnamn för att ge erforderlig särskiljning.[1]

Sedan riksmötet 1977/1978 betecknas ledamöterna istället med både för- och efternamn, men vid behov av särskiljning tillfogas ett orts- eller gårdsnamn. Kända exempel sedan 1977 är till exempel Göran Persson i Stjärnhov respektive Göran Persson i Simrishamn och Cecilia Wikström i Uppsala respektive Cecilia Wigström i Göteborg.[1] För närvarande (2021) finns till exempel Jonas Andersson i Linköping[2][3] och Jonas Andersson i Skellefteå[4][5].

Eget övertagande av namnformen

redigera

I vissa fall har riksdagsmän efter en tid antagit riksdagens namnform som sitt eget namn. Ett exempel på detta är "Ernst Olsson i Staxäng" (1898–1967) som senare antog namnet Ernst Staxäng, ett annat är "Axel Pehrsson i Bramstorp" (1893–1954) som senare antog namnet Axel Pehrsson-Bramstorp.

I riksdagstryck

redigera

Namnformen används i riksdagen, och återfinns därför i olika handlingar från riksdagens arbete, så kallade riksdagstryck. På senare tid har dessa digitaliserats och är tillgängliga via internet.[6] I det vetenskapliga projektet Välfärdsstaten analyserad har nya metodologiska modeller använts, bland annat named-entity recognition (NER) för att lokalisera personnamn i texterna.[7] Möjligheten hos namnformen "I Riksdagen kallad" att ge särskiljning har utnyttjats, samtidigt som svagheter i utformningen av det tryckta historiska materialet har identifierats.

Exempel på dubbletter

redigera

Särskiljningen har inte alltid varit unik vid varje tidpunkt, och har i vart fall flera gånger återanvänts för nya ledamöter en senare tidsperiod. Nedan är en lista med några ledamöter som verkat under olika tidsperioder och haft likalydande beteckning "I riksdagen kallad":

I riksdagen kallad Riksdagsledamot med detta tilltalsnamn Annan ledamot med samma tilltalsnamn
Almgren i Stockholm Oscar Almgren Fredrik Almgren
Andersson i Kolstad Gustaf Andersson i Kolstad Gösta Andersson i Kolstad
Andersson i Malmö Carl Andersson i Malmö Ebon Andersson
Andersson i Stockholm Ebon Andersson Sten Andersson
Beck-Friis i Harg Joachim Tawast Beck-Friis Carl Beck-Friis
Benedicks i Gysinge Gustaf Benedicks Bernhard Benedicks
Berg i Stockholm John Berg Oscar Berg
Berglund i Luleå Fredrik Berglund Frida Berglund
Branting i Stockholm Hjalmar Branting Georg Branting
Carlsson i Gävle Carl Carlsson i Gävle Arne Carlsson
Lindhagen i Stockholm Carl Lindhagen Albert Lindhagen
Nordström i Stockholm Theodor Nordström Johan Jakob Nordström
Nyström i Stockholm Martin Nyström Carl Nyström
Rettig i Gävle Robert Rettig John Rettig
Wijkander i Göteborg Theodor Wijkander August Wijkander
von Schwerin i Skarhult Werner von Schwerin Jules von Schwerin

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera