Datolit är ett ovanligt mineral med den kemiska sammansättningen CaBSiO4(OH), som tillhör gruppen nesosilikater. Det är ett oftast genomskinligt och ofärgat, men ibland gul- till grönaktigt, mineral med glasaktig lyster och vitt streck (pulverfärg). Mineralet uppträder vanligen tillsammans med zeoliter i håligheter hos basalter, men förekommer även i skarnbildningar.

Datolit

Datolit har hårdheten 5,0–5,5 på Mohs hårdhetsskala och dess densitet är 2,8–3,0 g/cm3.