Anisotropi (”icke-isotrop”; bildat av isotrop) är en fysikalisk term som innebär att ett material har olika fysikaliska egenskaper i olika riktningar.

Anisotrop strålning har olika intensitet i olika riktningar; ett anisotropt fält verkar med olika krafter beroende på hur partikeln är orienterad.

OrtotropiRedigera

Trä är ett ortotropt material. Dess hållbarhet, och dess utvidgning beroende på luftfuktighet, är olika i longitudinell, radiell och tangentiell riktning.

Ortotropa material har tre vinkelräta huvudriktningar med olika egenskaper i var riktning. Anisotropa material har inga symmetrier alls. [källa behövs]

Se ävenRedigera