Gösta Ehrensvärd (amiral)

en svensk viceamiral, marinstabschef och chef för Kustflottan

Gösta Carl Albert Ehrensvärd, född 10 februari 1885 i Skabersjö församling, Malmöhus län, död 2 november 1973 i Hässleholm, Kristianstads län,[1] var en svensk greve och sjöofficer. Han var son till statsrådet Carl August Ehrensvärd och friherrinnan Ulla Thott samt bror till Carl August Ehrensvärd.

Gösta Ehrensvärd
Titlar
Tidsperiod 1950
Yrke Militär
Militärtjänst
I tjänst för Sverige
Försvarsgren Flottan
Grad Viceamiral
Utmärkelser Se Utmärkelser
Personfakta
Född 10 februari 1885
Utbildning 1904 sjöofficersexamen
Alma mater Kungliga Sjökrigsskolan
Död 1973
Släkt
Frälse- eller adelsätt Ehrensvärd
Far Carl August Ehrensvärd
Mor Ulla Thott
Släktingar bror till Carl August Ehrensvärd
Familj
Gift 1909
Make/maka Anna Enell
Officerare ombord på pansarskeppet HMS Sverige 1939: från vänster kapten A. O. J. Falkman, chefen för kustflottan konteramiral Gösta Ehrensvärd (1885-1973), kapten B. Bertelsson (1902-1977) och kommendör Helge Strömbäck (1889-1960).
Officerare ombord på pansarskeppet HMS Sverige 1939: från vänster kapten A. O. J. Falkman, chefen för kustflottan konteramiral Gösta Ehrensvärd (1885-1973), kapten B. Bertelsson (1902-1977) och kommendör Helge Strömbäck (1889-1960).

Biografi redigera

Ehrensvärd blev officersaspirant vid Kungliga Sjökrigsskolan vid 12 års ålder. År 1904 avlade han sjöofficersexamen och utnämndes till underlöjtnant samma år och löjtnant 1906. Han genomgick sjökrigshögskolans allmänna kurs 1908–1909 och dess stabskurs 1910–1911. Under sina första år som officer hade han ett antal befattningar inom torpedvapnet, bland annat som fartygscheftorpedbåt. Befordran till kapten kom 1913 efter en tids tjänstgöring i marinstaben. Ehrensvärd var lärare vid sjökrigsskolan 1916–1919 och vid Sjökrigshögskolan 1918–1922. År 1922 blev Ehrensvärd utnämnd till kommendörkapten av andra graden och var chef för 1:a jagardivisionen 1919 samt 1923–1924. Därefter följde ett antal kommenderingar i stabstjänst, såsom chef för marinstabens kommunikationsavdelning 1927–1929 och för marinstabens operativa avdelning 1929–1932. Han befordrades till kommendörkapten av första graden 1928. Ehrensvärd var medlem av 1930 års försvarskommission 1930–1932 samt fartygschef på pansarskeppet Drottning Victoria 1932–1933. Han utnämndes till kommendör 1933 och blev samtidigt flaggkapten i Kustflottan, en befattning han kom att inneha under tre år. Åren 1937–1939 var Ehrensvärd chef för marinstaben. Han blev konteramiral 1938 och var chef för Kustflottan 1939–1942. Därefter blev han chef för Sydkustens marindistrikt 1942–1950 och blev viceamiral 1950.[2]

Ehrensvärd var hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet (1938, ledamot 1920) och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien (1933). Han var redaktör för Tidskriften i sjöväsendet 1925–1927. Ehrensvärd gifte sig den 5 januari 1909 med Anna Enell (1886–1972), dotter till apotekare Henrik Enell och Emma Enell, född Öst.[1][3] Makarna är begravda på Tosterups kyrkogård.[4]

Utmärkelser redigera

Svenska utmärkelser redigera

Utländska utmärkelser redigera

Se även redigera

Källor redigera

  • Kungliga Sjökrigsskolan 1867–1942, del II, Redaktör Kommendörkapten Georg Hafström, Eskilstuna 1942
  • Skåningar i Stockholm, Med en inledning: Skåningar i Stockholm i gången tid av Krister Gierow, Skånetryckeriets förlag, Malmö 1940, s. 141
  • Vem är det, 1969

Noter redigera

Externa länkar redigera