Gävleborgs försvarsområde (Fo 21) var ett försvarsområde inom svenska armén som verkade i olika former åren 1942–1997. Försvarsområdesstaben var förlagd i Gävle garnison i Gävle.[1][2]

Gävleborgs försvarsområde
(Fo 21)
Vapen för Hälsinge regemente tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnGävleborgs försvarsområde
Datum1942–1997
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypFörsvarsområde
RollFörsvarsområdesregemente
Del avHälsinge regemente [a]
EfterföljareDalarnas och Gävleborgs försvarsområde
StorlekRegemente
HögkvarterGävle garnison
FörläggningsortGävle
Befälhavare
FörsvarsområdesbefälhavareTomas Bornestaf [b]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Truppslagstecken m/1960
Förbandstecken m/1960

Historia redigera

Gävleborgs försvarsområde bildades den 1 oktober 1942 som Gävle försvarsområde och var direkt underställd militärbefälhavaren för II. militärområdet. Den 9 december 1955 tillkom delar av Sundsvalls försvarsområde, vilket då avvecklades och tillfördes till Härnösands försvarsområde och Gävle försvarsområde. Den 1 oktober 1966 överfördes försvarsområdet från II. militärområdet till IV. militärområdet, vilket samtidigt bytte namn till Östra militärområdet.[1]

Med den nya tillhörigheten i Östra militärområdet byttes beteckningen Fo 21 till Fo 49.[2] Den 1 maj 1970 påbörjades ett organisationsförsök vid Gävle försvarsområdesstab (Fo 49) och Hälsinge regemente (I 14) samt vid Norra Smålands regemente (I 12) och Skånska dragonregementet (P 2). Försöket mynnade ut i att försvarsområdesorganisationen reformerades i den så kallade OLLI-reformen vilken genomfördes inom försvaret åren 1973–1975, där Gävle försvarsområde sammanslogs den 1 juli 1973 med Hälsinge regemente, som samtidigt bytte beteckning till I 14/Fo 49 samt försvarsområdet som antog namnet Gävleborgs försvarsområde.[3]

Den 1 juli 1982 återfördes Gävleborgs försvarsområde till II. militärområdet, som då sedan 1966 hade bytt namn till Nedre Norrlands militärområde. Genom denna omorganisation återtogs samtidigt den ursprungliga beteckningen Fo 21.[2] Den 1 juli 1993 sammanslogs Nedre Norrlands försvarsområde med Övre Norrlands militärområde till Norra militärområdet, vilket medförde att Gävleborgs försvarsområde överfördes till Mellersta militärområdet. Denna gång gjordes dock ingen förändring gällande försvarsområdets beteckning.

Inför försvarsbeslutet 1996 föreslogs en ny försvarsområdesindelningen, vilket innebar att tre försvarsområdesstaber inom Mellersta militärområdet skulle avvecklas senast den 31 december 1997. De tre staber som föreslogs för avveckling återfanns i Gävle, Linköping och Västerås. Gällande Gävleborgs försvarsområde stab i Gävle föreslogs den tillsammans med Kopparbergs försvarsområde med stab i Falun att bilda ett gemensamt försvarsområde.[4] Den 31 december 1997 upplöstes och avvecklades Gävleborgs försvarsområde och uppgick den 1 januari 1998 i Kopparbergs försvarsområde (Fo 53) som samtidigt antog namnet Dalarnas och Gävleborgs försvarsområde (Fo 53). Som stöd till hemvärn och frivilligverksamheten inom före detta Gävleborgs försvarsområde bildades försvarsområdesgruppen Gävleborgsgruppen.

Förläggningar och övningsplatser redigera

När försvarsområdet bildades förlades staben till Stadshuset på Norra Rådmansgatan 6 i Gävle. Från den 1 oktober 1945 förlades staben till Grand hotell på Kyrkogatan 28B. Den 13 maj 1955 förlades staben till Drottninggatan 26. Från den 1 maj 1970 flyttades staben till stabsbyggnaden "Wall" vid regementet i Kungsbäck. Försvarsområdesstaben hade även viss verksamhet fram till 1970 vid Hattmakargatan 7, vilken då övertogs av Länsarbetsnämnden.[1][2]

Förbandschefer redigera

Förbandschefen titulerades försvarsområdesbefälhavare och fick i samband med OLLI-reformen tjänstegraden överste 1. graden.

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Gävle försvarsområde 1942-10-01 1973-06-30
Gävleborgs försvarsområde 1973-07-01 1997-12-31
Beteckningar
Fo 21 1942-10-01 1966-09-30
Fo 49 1966-10-01 1982-06-30
Fo 21 1982-07-01 1997-12-31
Förläggningsorter
Gävle garnison (F) 1942-10-01 1997-12-31

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ Åren 1942–1966 var staben fristående och underställd chefen för II. militärområdet, åren 1966–1973 chefen för Östra militärområdet, åren 1973–1997 chefen för Hälsinge regemente.
  2. ^ Tomas Bornestaf blev sista försvarsområdesbefälhavare för försvarsområdet.
  3. ^ Lars-Erik Ljungkvist var överstelöjtnant och tillförordnad försvarsområdesbefälhavare.

Noter redigera

Tryckta källor redigera

  • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6