Fyrisån är Upplands längsta å, 80 kilometer lång (95  kilometer om man räknar från Vendelåns källor). Den tillhör Norrströms huvudavrinningsområde. Den har sitt källflöde i trakten av Dannemora och mynning i en vik av Mälaren som heter Ekoln, strax söder om Uppsala. Namnet Fyrisån skapades under senare delen av 1600-talet av främst Olof Rudbeck, innan dess hette den Salaån.

Fyrisån i Uppsala med Upplandsmuseet i bakgrunden, juli 2013.

Allmänt redigera

Fyrisåns avrinningsområde är 1 990  kvadratkilometer stort vilket motsvarar nästan en tredjedel av Uppsala län.[1] Fyrisån har flera biflöden: Sävjaån, Jumkilsån, Vendelån, Björklingeån och Vattholmaån. Vid Ulva kvarn utvecklar Fyrisån ett fall på fyra meter, som är Upplands högsta. Här tillvaratogs vattenkraften sedan slutet av 1200-talet för att driva vattenkvarnar i olika former fram till 1963.

Vatten pumpas från sjön Tämnaren över till Fyrisån för att i närheten av Uppsala pumpas upp på Uppsalaåsen för att infiltreras och därigenom renas genom marken. Därefter pumpas det numera rena vattnet upp igen och används som dricksvatten i Uppsala stad.

Broar över Fyrisån i Uppsala redigera

Fyrisån
Huvudavrinningsområde (HARO): Norrström
HARO nr: 61
Avrinningsområde (ARO): Fyrisån
ARO nr: 129
ARO storlek (före Sävjaåns inflöde): 1242 km²
Längd: 80 km
Medelvattenföring i Uppsala: 10 m³/s
Medelvattenföring vid mynningen: 14 m³/s

Norrifrån räknat (några av broarna ligger utanför tätorten Uppsala):

Djurliv redigera

Den rödlistade fisken asp leker i både Fyrisån och biflödet Sävjaån som är fri från vandringshinder upp till och med Funbosjön. Möjligheterna för asp att lekvandring i Fyrisån har förbättrats med byggande av fisktrappor.

Rödlistade arter i Fyrisån redigera

Sport och friluftsliv redigera

På Fyrisån finns en kanotled, som sköts av Upplandsstiftelsen. Flera badplatser finns i ån bland annat vid Storvad (i Gamla Uppsala). Sista april varje år arrangerar Uppsala teknolog- och naturvetarkår en forsränning i Fyrisån i centrala Uppsala. Studenter vid Uppsala universitet samt inresta studenter från andra universitet och högskolor, bygger egna flottar som de paddlar nedför ån. Evenemanget är en mycket uppskattad tradition.

Fyrisån i kulturen redigera

Fyrisån ombesjungs i Ulf Peder Olrogs "U-båt till salu", och i Veronica Maggios "17 år"[4].

Bilder redigera

Källor redigera

Noter redigera

Se även redigera

Externa länkar redigera

  •   Wikimedia Commons har media som rör Fyrisån.