Fyrisån är Upplands längsta å, längd 80 km (dock 95 km lång om man räknar från Vendelåns källor). Den tillhör Norrströms huvudavrinningsområde. Den har sitt källflöde i trakten av Dannemora och mynning i en vik av Mälaren som heter Ekoln, strax söder om Uppsala. Namnet Fyrisån skapades under senare delen av 1600-talet av främst Olof Rudbeck, innan dess hette den Salaån.

Fyrisån
Huvudavrinningsområde (HARO): Norrström
HARO nr: 61
Avrinningsområde (ARO): Fyrisån
ARO nr: 129
ARO storlek (före Sävjaåns inflöde): 1242 km²
Längd: 80 km
Medelvattenföring i Uppsala: 10 m³/s
Medelvattenföring vid mynningen: 14 m³/s
Fyrisån och Västgötaspången på vintern vid Västgöta nation, bilden är tagen från Grand Hotell Hörnan i centrala Uppsala

Fyrisåns avrinningsområde är 1 990 km² stort vilket motsvarar nästan en tredjedel av Uppsala län.[1] Fyrisån har flera biflöden: Sävjaån, Jumkilsån, Vendelån, Björklingeån och Vattholmaån. Vatten pumpas från sjön Tämnaren över till Fyrisån för att i närheten av Uppsala pumpas upp på Uppsalaåsen för att infiltreras och därigenom renas genom marken. Därefter pumpas det numera rena vattnet upp igen och används som dricksvatten i Uppsala stad.

Broar över Fyrisån i UppsalaRedigera

Norrifrån räknat (några av broarna ligger utanför tätorten Uppsala):

DjurlivRedigera

Den rödlistade fisken asp leker i både Fyrisån och biflödet Sävjaån som är fri från vandringshinder upp till och med Funbosjön. Möjligheterna för asp att lekvandring i Fyrisån har förbättrats med byggande av fisktrappor.

Rödlistade arter i FyrisånRedigera

Sport och friluftslivRedigera

På Fyrisån finns en kanotled, som sköts av Upplandsstiftelsen. Flera badplatser finns i ån bland annat vid Storvad (i Gamla Uppsala). Sista april varje år arrangerar Uppsala teknolog- och naturvetarkår en forsränning i Fyrisån i centrala Uppsala. Studenter vid Uppsala universitet samt inresta studenter från andra universitet och högskolor, bygger egna flottar som de paddlar nedför ån. Evenemanget är en mycket uppskattad tradition.

Fyrisån i kulturenRedigera

Fyrisån ombesjungs i Ulf Peder Olrogs U-båt till salu.

BilderRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera