Öppna huvudmenyn

Fyrisån är Upplands längsta å, längd 80 km (dock 95 km lång om man räknar från Vendelåns källor). Den tillhör Norrströms huvudavrinningsområde. Den har sitt källflöde i trakten av Dannemora och mynning i en vik av Mälaren som heter Ekoln, strax söder om Uppsala. Namnet Fyrisån skapades under senare delen av 1600-talet av främst Olof Rudbeck, innan dess hette den Salaån.

Fyrisån
Huvudavrinningsområde (HARO): Norrström
HARO nr: 61
Avrinningsområde (ARO): Fyrisån
ARO nr: 129
ARO storlek (före Sävjaåns inflöde): 1242 km²
Längd: 80 km
Medelvattenföring i Uppsala: 10 m³/s
Medelvattenföring vid mynningen: 14 m³/s
Fyrisån och Västgötaspången på vintern vid Västgöta nation, bilden är tagen från Grand Hotell Hörnan i centrala Uppsala

Fyrisåns avrinningsområde är 1 990 km² stort vilket motsvarar nästan en tredjedel av Uppsala län.[1] Fyrisån har flera biflöden: Sävjaån, Jumkilsån, Vendelån, Björklingeån och Vattholmaån. Vatten pumpas från sjön Tämnaren över till Fyrisån för att i närheten av Uppsala pumpas upp på Uppsalaåsen för att infiltreras och därigenom renas genom marken. Därefter pumpas det numera rena vattnet upp igen och används som dricksvatten i Uppsala stad.

Broar över Fyrisån i UppsalaRedigera

Norrifrån räknat (några av broarna ligger utanför tätorten Uppsala):

DjurlivRedigera

Den rödlistade fisken asp leker i biflödet Sävjaån som är fri från vandringshinder upp till och med Funbosjön. För att möjliggöra för fiskar att kunna vandra upp i Fyrisån, bygger man särskilda fisktrappor. Detta är viktigt för bland annat den hotade fiskarten asp, Upplands landskapsfisk.

Rödlistade arter i FyrisånRedigera

Sport och friluftslivRedigera

På Fyrisån finns en kanotled, som sköts av Upplandsstiftelsen. Flera badplatser finns i ån bland annat vid Storvad (i Gamla Uppsala). Sista april varje år arrangerar Uppsala teknolog- och naturvetarkår en forsränning i Fyrisån i centrala Uppsala. Studenter vid Uppsala universitet samt inresta studenter från andra universitet och högskolor, bygger egna flottar som de paddlar nedför ån. Evenemanget är en mycket uppskattad tradition.

BilderRedigera

KällorRedigera

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera