Länsväg 600 egentligen Länsväg C-600 (Länsbokstaven för Uppsala län särskiljer vägen), går från Uppsala till Mehedeby och är den gamla E4:an (före 1962 riks-13) på denna sträcka.

Vägen är i princip spikrak från korsningen mellan Svartbäcksgatan och Skolgatan i Uppsala upp till Björklinge kyrka; en sträcka på 19 km. Avvikelser är senare tillkomna rondeller med mera.

SträckningRedigera

Trafikplats Svartbäcken (Rv 55) - Ärna gård (C 694, C 631) - Svista (C 633, C 695) - Lövstalöt (C 635) - Högsta (C 639) - Björklinge (C 700, C 641, C 645, C 705) - Närlinge (C 646) - Backbo (C 706) - Läby (C 714) - Vendelsvarv (C 712) - Finntorp (C 647) - Månkarbo (C 713, C 746) - Yttrö (C 748) - Gryttjom (C 749) - Tierps kyrka (C 751, C 752) - Torslunda (C 742) - Gubbo (Lv 292) - Odenslätt (C 755) - Mehedeby (C 757, Lv 291).

HistoriaRedigera

Vägen förlängdes mellan Björklinge och Mehedeby 17 oktober 2007. Hela vägen var del av E4 före den 21 december 2006, då en etapp av den nya E4:an öppnades mellan Uppsala och Björklinge trafikplats och ersatte den gamla E4. Resterande delen av motorvägen - nya E4 öppnades den 17 oktober 2007 och därmed förlängdes länsväg 600 till Mehedeby där den ansluter till nuvarande E4. Vägen har sin början vid Bärbyleden i Uppsala.

Vägnumret 600 skyltas inte och sätts inte ut på allmänna vägkartor.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Samtliga allmänna vägar publicerade på kartan Väginformation 2008 - Allmänna vägar, bärighetsklasser, framkomlighetsbegränsningar och rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods Denna utges länsvis av vägverket i samarbete med länsstyrelsen.
  • Uppsala läns författningssamling - 03FS 2008:42 med Sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Uppsala län. Författningen med Karta erhålles från respektive länsstyrelse (Kallas även Vägkungörelse)