Vindbron

bro över Fyrisån i Uppsala

Vindbron är en bro över Fyrisån i Uppsala, mellan de sydvästra och sydöstra stadsdelarna Ultuna och Kungsängen.[1]

Vindbron över Fyrisån i Uppsala 2018.

En bro på platsen har funnits länge, åtminstone sedan 1600-talet,[1][2] och en rullbro byggdes på 1960-talet. Sedan slutet av 1990-talet var Vindbron stängd för trafik över Fyrisån, och därmed permanent i ett öppet läge. Detta efter att Uppsala kommun och markägaren Sveriges lantbruksuniversitet inte kunde enas om vem som skulle finansiera en renovering.[3][1] När den närbelägna Kungsängsbron öppnades 1982 minskade även behovet av Vindbron.

Vintern 2017–2018 påbörjades arbetet med ett återskapande av en trafikerbar bro för cyklister och gående,[1] detta efter att Uppsala kommun fått ett statligt stöd från Trafikverket i form av 7,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden beräknades till 15 miljoner kronor,[4][1] och slutkostnaden blev 20 miljoner.[5]

Den 4 september 2018 invigdes den nya gång- och cykelbron.[6]

BilderRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera